De stigende energipriser presser husholdningsbudgettet i lønmodtagerfamilier med langt til og fra arbejde. For nogle er offentlig transport slet ikke en mulighed, mens andre måske endnu ikke har fundet en vej til at få det til at gå op. 

Det samlede befordringsfradrag udgør ca. 20 mia. kr. med en skatteværdi på ca. 5 mia. kr. Det gennemsnitlige fradrag blandt de 1,2 mio. danskere med fradrag er ca. 17.000 kr. dvs. en skatteværdi på ca. 4.500 kr. om året.

Skatterådet har i april i år forhøjet kilometersatsen i grundlaget for beregningen af befordringsfradraget fra 1,98 kr./km til 2,16 kr./km. med virkning for hele indkomståret 2022.

Personer med indkomster under ca. 300.000 kr. får et ekstra fradrag på 64 pct. Dog kan det ekstra fradrag maksimalt udgøre 15.400 kr. om året oveni det normale fradrag.

Samtidig kan beboere i yderkommuner få normalt fradrag for transport udover 120 km. om dagen. Øvrige beboere får en reduceret sats på 1,08 kr./km. efter 120 km. om dagen.

Forslag

FH ønsker at kompensere de lønmodtagerfamilier, der stiller sig til rådighed for arbejdsmarkedet på trods af udgifter og tidsforbrug ved transport.

Disse familier bør kompenseres for de aktuelle prisstigninger, så mobiliteten på arbejdsmarkedet opretholdes. Samtidig kan det være en anledning til, at de familier, der i højere grad kan anvende offentlig transport, tilskyndes til det. 

Konkret foreslår FH

  • En midlertidig forhøjelse af befordringsfradraget i 2022/2023 målrettet personer med normale indkomster, der har langt til/fra arbejde. Det kan fx være via en forhøjelse af indkomstgrænsen for det ekstra befordringsfradrag og en forhøjelse af det maksimale ekstra fradrag. Derudover skal personer i yderkommuner kunne få en højere kilometersats i fradragsberegningen. 
  • En forsøgsordning med mulighed for erhvervspendlerkort for personer, der allerede har befordringsfradrag. Forsøgsordningen skal gøre erhvervspendlerkortet attraktivt for en bredere målgruppe, som helt eller delvist kan supplere transporten til/fra arbejde med kollektive transportløsninger, uden at befordringsfradraget bortfalder. 

Den konkrete udformning af kompensationspakken skal udformes under hensyn til 1) at være målrettet personer med lave og normale indkomster og 2) at opretholde tilskyndelsen til grøn omstilling på transportområdet.

Et eksempel: Stiger brændstof med to kroner per liter, vil det for en lønmodtager med 48 kilometer til og fra arbejde betyde en merudgift på 230 kroner om måneden, hvis vi forudsætter, at vedkommendes køretøj kører 15 kilometer på literen. Vores forslag til en midlertidig forhøjelse af befordringsfradraget vil give vedkommende 140 af de 230 kroner tilbage.

Den gennemsnitlige modtager af befordringsfradrag, som har 30 kilometer til og fra arbejde, vil have merudgifter for cirka 150 kroner om måneden, og her vil vores pakke dække de 100 kroner.

Finansiering

FH foreslår en fuld finansiering af kompensationspakken nu og her, således at finanseffekten er neutral. Konkret foreslår FH at aflyse §20-reguleringen af topskattegrænsen i 2023, således at den fastholdes på de nuværende 552.500 kr. Med en vis usikkerhed skønnes dette at øge statens indtægter med ca. ½ mia. kr.