En række politiske partier ønsker at forringe dagpengene for at finansiere deres økonomiske planer efter et folketingsvalg. 

Men den rekordhøje inflation, der netop har rundet kritiske 10 procent, er allerede i gang med at presse dagpengemodtagerne til det yderste. Beregninger fra Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) viser, at værdien af dagpengene til næste år vil være faldet med 1.200 kroner om måneden.

”Vi er rigtig glade for aftalen om en forhøjelse af dagpengene de første tre måneder ved ledighed, men der er nu kraftigt brug for at fremrykke aftalen grundet den stigende inflation. Mange dagpengemodtagere har ikke et månedligt rådighedsbeløb, der kan holde til det her. Det vil derfor være ansvarligt og rettidigt omhu at fremrykke aftalen”, siger Lizette Risgaard, der er formand for FH.

Tillægget ved de første tre måneders ledighed skal efter planen træde i kraft 1. oktober 2023, men FH’s ønske er, at det allerede skal ske 1. januar 2023.

Forbedringer kan smuldre

Dagpengene er blevet forringet væsentligt de seneste årtier. Derfor var det kærkomment, at et politisk flertal i januar blev enige om at hæve den månedlige sats med cirka 3.600 kr. i de første tre måneders ledighed.

Men det nødvendige løft er i overhængende fare for at blive skrottet, allerede inden det træder i kraft.

En række partier har nemlig fremhævet dagpengeløftet som noget, de vil tilbagerulle. Det gælder eksempelvis de Konservative, der har det som en del af deres plan for at fjerne topskatten. Og Venstre, der argumenterer for, at det ikke kan betale sig at arbejde under de forhøjede dagpengetakster.

”Det er decideret uværdigt at tage endnu mere fra dagpengemodtagerne for at forgylde de rigeste yderligere. Dagpengemodtagere skal have mulighed for at finde et nyt job uden at skulle gå fra hus og hjem,” siger Lizette Risgaard.

Dagpengeløftet vil betyde, at en ledig vil få godt 2.700 kroner mere udbetalt om måneden i de første tre måneders ledighed. Det vil betyde et rådighedsbeløb på næsten 16.000 kroner i stedet for omkring 13.000. Det er en helt afgørende forskel i en tid, hvor inflationen æder af pengenes værdi.

Stigende ledighed på vej

Der har ikke været meget snak om dagpenge i valgkampen. Men det kan hurtigt ændre sig. Ifølge de økonomiske vismænds rapport fra den 11. oktober vil arbejdsløsheden stige med over 100.000 personer frem mod 2024. Dermed har vi udsigt til en moderat lavkonjunktur.

”Jeg håber, at Folketinget kan se, at de ledige er hårdt ramt. Vi ved, at et stærkt dagpengesystem er alfa omega for at undgå de værste effekter af en stigende ledighed,” siger Lizette Risgaard.

FH har finansieret en fremrykning af de forhøjede dagpenge i en 2030-plan. Det handler blandt andet om en langsommere regulering af topskattegrænsen.