Med det nye regeringsgrundlag er der sat en retning for Danmark med en bred regering over midten. Det indebærer i sagens natur kompromisser, men regeringsgrundlaget har overordnet ramt en god balance for lønmodtagerne.

”Jeg vil ikke stå her og påstå, at det er en gavebod for lønmodtagerne. Men jeg hæfter mig ved, at der er fundet et bredt forankret kompromis i dansk politik, som tager fat på de udfordringer, vi står overfor,” siger formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Lizette Risgaard.

Hun fremhæver en række helt konkrete forbedringer for den danske model.

Med et regeringsgrundlag i kompromisets tegn vil fagbevægelsen bidrage konstruktivt i den kommende regeringsperiode, men samtidig være lønmodtagernes vagthund!

Lizette Risgaard

”Jeg er rigtig glad for styrkelsen af retten til tidlig pension, søgsmålet mod EU om mindsteløn og en markant styrkelse af erhvervsuddannelserne. Samtidig får vi skabt ro om dagpengene og bedre opkvalificeringsmuligheder for ledige. Brede flertal om så vigtige områder er afgørende for Danmarks fremtid,” siger FH-formanden.

Derudover er Lizette Risgaard positivt stemt overfor blandt andet en fastholdelse af forhøjet fradrag for fagligt kontingent, og at pengene skal følge det demografiske træk. Men påpeger samtidig, at fagbevægelsen nu vil læse regeringsgrundlaget grundigt igennem.

Ser med alvor på mulige forringelser 

Der er dog også elementer i regeringsgrundlaget, som giver anledning til panderynker. Det drejer sig ikke mindst om afskaffelsen af en helligdag.

Afskaffelsen af en helligdag er et kæmpe indgreb i lønmodtagernes rettigheder. Det kommer som et lyn fra en klar himmel, og det er noget, der skal forhandles i den danske aftalemodel.

Lizette Risgaard

”Afskaffelsen af en helligdag er et kæmpe indgreb i lønmodtagernes rettigheder. Det kommer som et lyn fra en klar himmel, og det er noget, der skal forhandles i den danske aftalemodel. Og det er klart, det er ikke noget, der gør forhandlingerne i OK23 nemmere. Jeg havde heller set, at regeringen havde indkaldt til trepart om øget arbejdsudbud,” siger Lizette Risgaard.

”Med et regeringsgrundlag i kompromisets tegn vil fagbevægelsen bidrage konstruktivt i den kommende regeringsperiode, men samtidig være lønmodtagernes vagthund.

”Mange reformer risikerer at gøre ondt på lønmodtagerne. Vi vil i fagbevægelsen gå konstruktivt ind til alle forhandlinger, men også have øjnene stift rettet mod lønmodtagernes rettigheder,” siger Lizette Risgaard.

Hun hæfter sig desuden ved, at der tages initiativ til en permanent trepartsinstitution. Det er en god nyhed og et godt skridt mod en styrket dansk model.

”Vi løser ikke udfordringerne med grøn omstilling og velfærd uden at involvere arbejdsmarkedets parter. Derfor er jeg glad for hensigten om at styrke trepartsinstitutionen. Vi er klar til at tage ansvar ved forhandlingsbordet,” siger Lizette Risgaard.

Læs mere om det politiske grundlag for regeringen