En ny regering skal som én af de vigtigste opgaver skabe et mere robust arbejdsmarked. Erhvervslivet har brug for flere faglærte – ellers kommer vi ikke i mål med den grønne omstilling, og det skal vi lykkedes med.

Men desværre falder antallet af faglærte med 88.000 frem mod 2030. 

Også den offentlige sektor er presset af store rekrutteringsproblemer, samtidig med at vi står foran den største stigning i antallet af børn og ældre siden 2. verdenskrig.

Vi skal både have flere faglærte og flere professionsuddannede.

Lizette RIsgaard

500 mio. årligt til erhvervsskolerne

Derfor ligger en stor, vanskelig og dobbelt udfordring foran os. Vi skal både have flere faglærte og flere professionsuddannede.

Og for at rette op på det skæve arbejdsmarked foreslår vi, at den kommende regering forpligter sig til at indkalde til trepartsforhandlinger om en national handlingsplan på hele uddannelsesområdet frem mod 2030.

Konkret ønsker fagbevægelsen, at der afsættes 500 mio. kr. årligt til erhvervsskolerne, og at alle elever på erhvervsskolernes grundforløb 2 skal have elevløn frem for SU.

Samtidig skal der også kigges på uddannelserne til professionsområdet, hvor vi skal løfte kvaliteten. Også mulighederne for uddannelse senere i arbejdslivet skal øges markant, bl.a. med ret til sporskifte på 110 pct. dagpenge på de områder, der mangler kvalificeret arbejdskraft. 

Derudover skal politikerne også holde hånden under dem, som rammes hårdt af prisstigningerne på energi og fødevarer. Almindelige lønmodtagere og dem, der er så uheldige at miste jobbet pga. krisen, skal have en hjælpende hånd.

En kommende regering skal følge EU-rådets beslutning og indføre et solidaritetsbidrag for virksomheder med meget høj indtjening. Det gælder ikke mindst energisektoren. Det er både nødvendigt og retfærdigt.

Lizette Risgaard

Købekraft for dagpengemodtagere i frit fald

Det kræver et trygt dagpengesystem, og med udsigten til flere ledige næste år er vores dagpengesystem ekstremt vigtigt. Den reelle købekraft for dagpengemodtagere er allerede i frit fald pga. den rekordhøje inflation.

Fagbevægelsen anbefaler derfor på det kraftigste, at aftalen om et tillæg på 3.600 kr. per måned de første tre måneder bliver rykket frem og træder i kraft hurtigst muligt – gerne allerede til nytår! 

Samtidig foreslår vi en midlertidig forhøjelse af befordringsfradraget målrettet folk med lav- og middelindkomster, som har langt til arbejde.

Og endeligt skal en kommende regering følge EU-rådets beslutning og indføre et solidaritetsbidrag for virksomheder med meget høj indtjening. Det gælder ikke mindst energisektoren. Det er både nødvendigt og retfærdigt. Og så skal skatten på de høje profitter føres direkte tilbage til de hårdt ramte husholdninger. 

Der er nok at tage fat på for en kommende regering, og i FH er vi klar til at handle og tage ansvar.

Indlægget er bragt i Børsen 02.11.2022