Allerede næste år bliver der væsentligt flere ældre og flere små børn, altså borgere i de mest pleje- og omsorgskrævende aldersgrupper.

Efter folketingsvalget vil en kommende regering kigge ind i en fireårig regeringsperiode med det største ’demografiske træk’, nogen regering har stået over for siden 2. verdenskrig. For at undgå forringelser i velfærden skal de fornødne midler prioriteres.

Den demografiske bombe rammer os desværre midt i en tid, hvor vi i forvejen har store udfordringer med at rekruttere medarbejdere til velfærdsstillinger som Sosu, Sygeplejerske eller pædagog.

Men hvordan ser udviklingen af børn og ældre ud i din kommune?

Det kan du se her: