18.400 kroner per dansker. Så meget vil det koste os i 2030, hvis vi ikke med det samme sætter ind mod ubalancerne i arbejdsstyrken.

For hvor der for tiden er meget snak om arbejdsstyrkens størrelse, er der ikke mange, der taler om det, der egentlig betyder noget: arbejdsstyrkens sammensætning, hvor tallene fortæller os, at vi kommer til at mangle næsten 100.000 faglærte.

Det er en katastrofe for vores samfund, intet mindre. Vi kommer til at mangle så mange faglærte hænder, ikke mindst til den grønne omstilling,

Lizette RISGAARD

”Det kan være bedøvende ligegyldigt, hvor mange vi er, hvis vi ikke kan de rigtige ting. En ny regering er nødt til at skabe balance, hvis fremtidens velstand, velfærd og den grønne omstilling skal sikres,” understreger Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

Krav til regeringsgrundlag

På samfundsplan vil regningen lyde på i alt 111 milliarder kroner i 2030, hvis vi lader antallet af ufaglærte vokse, mens færre og færre bliver faglærte og professionsuddannede.

Derfor kræver fagbevægelsen følgende i et nyt regeringsgrundlag:

Krav til regeringsgrundlag

Krav til regeringsgrundlag

  • 500 millioner kroner mere om året til erhvervsuddannelserne til at forbedre udstyr og fysiske rammer samt til flere undervisningstimer og opkvalificering af lærerne.
  • Elevløn på grundforløb 2 erhvervsuddannelserne, så de bliver mere attraktive.
  • En omfattende handlingsplan for rekruttering til uddannelserne på velfærdsområdet, som gør uddannelserne attraktive for flere unge og voksne, styrker uddannelseskvaliteten ved en stærk sammenhæng mellem teori og praksis samt understøtter bedre karriereveje.
  • Styrkede muligheder for livslang læring, herunder en ny ret til sporskifte målrettet danskere midt i karrieren, der vil uddanne sig til et område, hvor der er mangel på arbejdskraft. Det skal man kunne gøre på 110 procent af den højeste dagpengesats.

Det skal fremgå af regeringsgrundlaget, at udmøntningen af ovenstående skal ske ved trepartsforhandlinger, som afholdes hurtigst muligt efter, de private overenskomstforhandlinger er afsluttet i foråret 2023.

Der er overordnet set tre problemer, der danner baggrunden for det store behov for reformer:

1.    De faglærte forsvinder

Selvom arbejdsstyrken frem mod 2030 vil vokse med 74.000, falder antallet af faglærte med 88.000. Det svarer til, at der forsvinder 27 faglærte fra arbejdsmarkedet om dagen.

Problemet er især, at unge fravælger erhvervsuddannelserne. De seneste tal viser et fald i antallet af ansøgere på 17 procent til grundforløb 2 i august sammenlignet med august sidste år.

”Det er en katastrofe for vores samfund, intet mindre. Vi kommer til at mangle så mange faglærte hænder, ikke mindst til den grønne omstilling,” fastslår Lizette Risgaard.

2.    Et enormt demografisk pres

Ligesom til erhvervsskolerne er ansøgertallene til professionsuddannelserne i frit fald. Derfor skal vi have flere til at uddanne sig til de stillinger, vores velfærdssamfund har hårdt brug for.

”Politikerne lover under valgkampen bedre velfærd, et stærkere sundhedsvæsen, bedre folkeskoler og gode normeringer i institutionerne. Men der er altså ikke noget af det, der bliver til noget, hvis der ikke er kvalificeret personale,” understreger Lizette Risgaard.

Fagbevægelsen har fremlagt et omfattende bud på en national handlingsplan.

3. Et arbejdsmarked ude af balance

111 milliarder kroner. Så stor er forskellen på, om vi får opkvalificeret de mere end 100.000 ufaglærte, vi lige nu ser ud til at have i overskud i 2030. Eller om vi bare lader stå til.

”Når vi i den grad mangler faglærte og professionsuddannede, er det jo dybt godnat, at antallet af ufaglærte er så højt. Der må vi simpelthen finde nogle løsninger, så vi kan få dem over i de stillinger, hvor vi virkelig mangler dem. Det er godt for den enkelte og for samfundet,” siger Lizette Risgaard.

FAKTA om skævhed i arbejdsstyrken

18.400

… kroner per dansker. Så meget vil det koste os i 2030, hvis skævheden ikke rettes op NU!

100.000

… faglærte vil mangle i 2030. Det svarer til 27 faglærte om dagen!

111 milliarder

… kroner vil regningen for samfundet lyde på i 2030

Vores velfærd afhænger af dygtige medarbejdere

“Politikerne lover under valgkampen bedre velfærd, et stærkere sundhedsvæsen, bedre folkeskoler og gode normeringer i institutionerne. Men der er altså ikke noget af det, der bliver til noget, hvis der ikke er kvalificeret personale”, siger Lizette Risgaard