”Kan så stor en organisation være slagkraftig? Kan den markere sig?”

Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), åbnede mandag morgen FH’s første ordinære kongres ved at referere til bekymringer fra medier, kommentatorer og forskere dengang i 2018, hvor FTF og LO blev enige om at slå sig sammen til en ny fælles hovedorganisation.

”Kan den undgå at blive en tandløs kolos på lerfødder?” spurgte Lizette Risgaard retorisk fra talerstolen og svarede:

”Jeg synes, vi skal lade resultaterne tale for sig selv. Vi har vist, at vi kan!”

Vi må ikke åbne en ny ladeport for skodjob og social dumping med systematiseret overarbejde uden løn, mangel på fritid og hviletid, ydmygelser og underbetaling!

Lizette Risgaard

Ingen kan komme uden om os

Sejrene har været mange i den første kongresperiode. Formanden fremhævede i beretningen de mange trepartsaftaler indgået under coronapandemien, der holdt hånden under det danske arbejdsmarked. Retten til tidlig pension. Den nye barselslov. Og meget meget mere.

”Ingen kan komme uden om os. Hvad end, de kan lide os eller ej,” fastslog hun.

Sejrene betyder dog ikke, at der ikke ligger store opgaver forude i den næste kongresperiode. Og fra talerstolen var der stor opbakning til, at den altoverskyggende og vigtigste opgave for forbundene i den kommende tid er organisering og fastholdelse.

De unge gør oprør. Jeg forstår dem. De vil ikke finde sig i det mere.

Lizette Risgaard

”Vi må ikke åbne en ny ladeport for skodjob og social dumping med systematiseret overarbejde uden løn, mangel på fritid og hviletid, ydmygelser og underbetaling. Fagforbundene skal have vendt medlemsudviklingen, og der er jo så meget potentiale derude,” sagde Lizette Risgaard under beretningen.  

Fokus på uddannelse

Kampen for et løft af hele uddannelsesområdet fyldte også meget i beretningen. FH har netop lanceret fire krav til et kommende regeringsgrundlag, der drejer sig om blandt andet elevløn under grundforløb 2 og en permanent ekstrabevilling på 500 millioner kroner om året til erhvervsskolerne.

”Vi må indrømme – og det er alle aktører – at vi har svigtet de unge på erhvervsuddannelserne – gennem mange år.

Folketinget har svigtet, regeringer har svigtet, arbejdsgiverne har svigtet, og vi har svigtet. De unge gør oprør.

Jeg forstår dem. De vil ikke finde sig i det mere. Og jeg håber sandelig, at alle her i salen har skrevet under på lærlingeoprøret,” sagde Lizette Risgaard til stort bifald.

Genoplev kongressens første dag!

Genoplev kongressens første dag!

Gik du glip af Soleimas smukke sang og Lizettes Risgaards mundtlige beretning?

Genoplev kongressens første dag her!

Hvis vi skal bevare vores velfærdssamfund og nå i mål med den grønne omstilling, skal der ske handling nu. Derfor kræver FH i et kommende regeringsgrundlag også en omfattende national handlingsplan for rekruttering til alle uddannelser samt en styrkelse af mulighederne for livslang læring.

”Det er over hele linjen. Hele uddannelsesområdet skal gennemgås, og der er brug for forandring. Vi skal droppe besparelserne på AMU-skolerne – og vi skal styrke professionsuddannelserne, erhvervsakademierne og erhvervsuddannelserne.

Og så skal vi i langt højere grad have fokus på VEU – og på at styrke SVU’en – statens voksenuddannelsesstøtte. Der er brug for løsninger både på kort og lang sigt,” fastslog FH-formanden.

Kongressen foregår i Falkonér Centeret på Frederiksberg mandag d. 31. oktober og tirsdag d. 1. november.

Du kan følge kongressen direkte her.

SAMMEN SKABER VI DANMARK

KONGRES 2022

Fagbevægelsens Hovedorganisation afholdte 1. ordinære kongres den 31. oktober-1. november 2022.

pris
pris
pris
De nominerede er:
PRIS
PRIS
PRIS
To faglige sekretærer fra 3F har formået at engagere hundredvis af elever i fagforeningsarbejde. I sig selv en bedrift – og så oven i købet i en branche, som er udfordret af lav organisering og overenskomstdækning. De to har netop modtaget FH’s ’Stærkere Sammen’-pris for deres indsats.
kongres: valg
kongres: valg
kongres: valg
Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, blev i dag genvalgt på FH’s kongres uden modkandidater. Hun fortsætter hermed som politisk leder af 1,3 millioner lønmodtagere organiseret i FH’s 65 medlemsforbund. Også de to næstformænd Morten Skov Christiansen og Nanna Højlund blev genvalgt på kongressen.
resultater
resultater
resultater
Fagbevægelsens Hovedorganisation afholder sin første ordinære kongres den 31. oktober – 1. november 2022. Allerede i 2005 kom det første konkrete forslag om at fusionere LO og FTF til én stor, stærk organisation. Ti år senere vedtog LO’s og FTF’s kongresser at arbejde hen imod en fælles hovedorganisation med tilsammen 1,3 mio. medlemmer. Fusionen blev…