Lizette Risgaard er netop blevet genvalgt på FH’s første ordinære kongres.

Hun blev første gang valgt som formand for FH på organisationens stiftende kongres i 2018, hvor det daværende LO og FTF fusionerede pr. 1. januar 2019.

Jeg er meget taknemmelig over genvalget og glæder mig til at forsætte vores fælles kamp for lønmodtagerne

Lizette RISGAARD

”Jeg er meget taknemmelig over genvalget og glæder mig til at forsætte vores fælles kamp for lønmodtagerne.

Vi har meget at være stolte af de sidste fire år. Det drejer sig blandt andet om retten til tidlig pension, forhøjet dagpengetillæg og alle trepartsaftalerne, der holdt hånden under både lønmodtagere og virksomheder under coronaen.

Men vi har meget mere at kæmpe for, og her står blandt andet grøn omstilling, vores velfærdssamfund og livslang uddannelse på dagsordenen”, siger Lizette Risgaard.

Lizette Risgaard

Lizette Risgaard

Lizette Risgaard startede sin fagforeningskarriere som HK-tillidsrepræsentant, og fra 2000-2007 var hun formand for HK/Service København. I samme periode bestred hun hvervet som næstformand i LO-Storkøbenhavn. Før fusionen var Lizette Risgaard formand for LO i perioden 2015-2018, og før det næstformand samme sted fra 2007-2015.

Næstformænd fortsætter

Også de to næstformænd Morten Skov Christiansen og Nanna Højlund blev genvalgt.

Førstnævnte blev på kongressen valgt som stedfortrædende formand. Morten Skov Christiansen er uddannet elektronikmekaniker og startede sit politiske arbejde som ungdomskonsulent hos først Dansk Metal og siden i LO.

Morten Skov Christiansen har desuden været faglig sekretær i Metal Hovedstaden og senest formand for LO-Hovedstaden, inden han i 2015 blev valgt til næstformand i LO. En post han blev genvalgt til efter fusionen i 2019.

Nanna Højlund blev i 2015 valgt til næstformand i LO og fortsatte på posten efter fusionen i 2019.

Nanna Højlund startede sin politiske karriere i det daværende PMF (pædagogisk medhjælperforbund), og blev i 2005 valgt til forbundssekretær i FOA. En post hun bestred til 2015.

SAMMEN SKABER VI DANMARK

KONGRES 2022

Fagbevægelsens Hovedorganisation afholdte 1. ordinære kongres den 31. oktober-1. november 2022.

pris
pris
pris
De nominerede er:
PRIS
PRIS
PRIS
To faglige sekretærer fra 3F har formået at engagere hundredvis af elever i fagforeningsarbejde. I sig selv en bedrift – og så oven i købet i en branche, som er udfordret af lav organisering og overenskomstdækning. De to har netop modtaget FH’s ’Stærkere Sammen’-pris for deres indsats.
kongres: valg
kongres: valg
kongres: valg
Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, blev i dag genvalgt på FH’s kongres uden modkandidater. Hun fortsætter hermed som politisk leder af 1,3 millioner lønmodtagere organiseret i FH’s 65 medlemsforbund. Også de to næstformænd Morten Skov Christiansen og Nanna Højlund blev genvalgt på kongressen.
resultater
resultater
resultater
Fagbevægelsens Hovedorganisation afholder sin første ordinære kongres den 31. oktober – 1. november 2022. Allerede i 2005 kom det første konkrete forslag om at fusionere LO og FTF til én stor, stærk organisation. Ti år senere vedtog LO’s og FTF’s kongresser at arbejde hen imod en fælles hovedorganisation med tilsammen 1,3 mio. medlemmer. Fusionen blev…