”Fagbevægelsen har ikke fat i de unge.” 

Sådan lyder det ofte fra kommentatorer og eksperter, når det faldende medlemstal skal forklares.

Og det er der bestemt også noget sandt i. Alt for få unge lønmodtagere er med i fællesskabet, og det skal vi have vendt.

Men sandheden er mere nuanceret, end den bliver fremstillet.

Tal fra FH’s kongresprojekt, som bliver fremlagt på FH’s kongres i starten af næste uge, viser, at hele 80 procent har været betalende medlemmer af en overenskomstbærende fagforening, inden de fylder 30.

Det er helt afgørende, at forbundene i den kommende kongresperiode bliver langt bedre til at vise de unge, hvad de får ud af deres medlemskab!

Lizette risgaard

Det er enormt positivt, at OK-fagbevægelsen faktisk har så godt fat i de unge. At fire ud af fem unge på et tidspunkt vælger fagforeningen til, gør mig glad og slår fast, at der er en stor mulighed for at styrke organiseringen i den gruppe.

Men den anden side af mønten er naturligvis, at så mange falder fra igen. Kun 36 procent af de 30-årige er medlemmer af et FH-forbund i dag, og det er organisationerne enige om skal ændres. 

Derfor er det helt afgørende, at forbundene i den kommende kongresperiode bliver langt bedre til at vise de unge, hvad de får ud af deres medlemskab.

Fagforeningerne skal blive bedre til at holde fast i de unge medlemmer

80%

har været betalende medlemmer af en overenskomstbærende fagforening, inden de fylder 30

36%

af de 30-årige er medlemmer af et FH-forbund i dag

Organisering af medlemmer er naturligvis forbundenes ansvar, men de faldende medlemstal er ikke isoleret til enkelte forbund eller sektorer.

Det er et problem for hele fagbevægelsen, og derfor lægges der op til, at der i kongresperioden kan arbejdes med forpligtende fællesskab om organisering.

Pulje på 10 mio til organisering

Og kongressen skal behandle et forslag fra hovedbestyrelsen om at oprette en pulje på 10 millioner fra FH’s formue, hvorfra forbundene kan søge midler til organiserings- og fastholdelsesinitiativer rettet mod unge.

Forbundenes fokus gør mig fortrøstningsfuld, for jeg er ikke i tvivl om, at både de unge og alle andre får en masse værdi ud af at være med i de faglige fællesskaber!

Lizette Risgaard

Og i det arbejde, vi skal i gang med nu, kan den nye viden fra kongresprojektgruppen bl.a. om de unges mønstre hjælpe os rigtig meget. 

Når 80 procent af dem på et tidspunkt har truffet et aktivt valg om at melde sig ind, betyder det, at de unge ser fagforeningen som relevant.

Det viser, at de unge har en opfattelse af fagligt medlemskab som noget rigtigt og vigtigt.

Følg FH Kongres LIVE!

Følg FH Kongres LIVE!

Fagbevægelsens Hovedorganisation afholder 1. ordinære kongres den 31. oktober-1. november 2022.

Hele kongressen bliver streamet live her på siden.

Derfra er det jo så også fagforeningens opgave at vise dem, hvad de får for kontingentet og være så tætte på dem, at de bliver i fagforeningen, også når de bliver ældre.

Her må vi på baggrund af resultaterne i kongresprojektet konstatere, at der er noget at arbejde med.

Kort sagt har fagbevægelsen en fastholdelses- og rekrutteringsudfordring med rigtigt mange på arbejdsmarkedet.

Men forbundenes fokus gør mig fortrøstningsfuld, for jeg er ikke i tvivl om, at både de unge og alle andre får en masse værdi ud af at være med i de faglige fællesskaber.

Fagforeninger er vigtigere end nogeninde

Og i en tid, hvor arbejdsmarkedet bliver mere prekært, og hvor inflationen gør mange usikre på fremtiden, er det vigtigere end nogensinde at have den sikkerhed og støtte, fagforeningerne kan levere.

Det skal vi vise dem! Opgaven er klar!

Og jeg er sikker på, alle FH-forbundene også er det!

FH’s kongres afholdes i Falkonér Centret 31. oktober og 1. november.

Indlægget er bragt på A4.dk 28.10.2022

SAMMEN SKABER VI DANMARK

KONGRES 2022

Fagbevægelsens Hovedorganisation afholdte 1. ordinære kongres den 31. oktober-1. november 2022.

pris
pris
pris
De nominerede er:
PRIS
PRIS
PRIS
To faglige sekretærer fra 3F har formået at engagere hundredvis af elever i fagforeningsarbejde. I sig selv en bedrift – og så oven i købet i en branche, som er udfordret af lav organisering og overenskomstdækning. De to har netop modtaget FH’s ’Stærkere Sammen’-pris for deres indsats.
kongres: valg
kongres: valg
kongres: valg
Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, blev i dag genvalgt på FH’s kongres uden modkandidater. Hun fortsætter hermed som politisk leder af 1,3 millioner lønmodtagere organiseret i FH’s 65 medlemsforbund. Også de to næstformænd Morten Skov Christiansen og Nanna Højlund blev genvalgt på kongressen.
resultater
resultater
resultater
Fagbevægelsens Hovedorganisation afholder sin første ordinære kongres den 31. oktober – 1. november 2022. Allerede i 2005 kom det første konkrete forslag om at fusionere LO og FTF til én stor, stærk organisation. Ti år senere vedtog LO’s og FTF’s kongresser at arbejde hen imod en fælles hovedorganisation med tilsammen 1,3 mio. medlemmer. Fusionen blev…