Arbejdsgiverne siger mere og mere højlydt, at de mangler arbejdskraft. Det har fået beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) til at indkalde til trepartsforhandlinger med regeringen, arbejdsgivere og lønmodtagere.

I Fagbevægelsens Hovedorganisation er vi som altid løsningsorienterede.

Men vi må også sige klart fra, når arbejdsgiverne går over grænsen. Og det gør de, når de kræver, at vi løser udfordringerne ved at hente mere arbejdskraft til Danmark fra lande uden for EU.

LIZETTE RISGAARD

Men vi må også sige klart fra, når arbejdsgiverne går over grænsen. Og det gør de, når de kræver, at vi løser udfordringerne ved at hente mere arbejdskraft til Danmark fra lande uden for EU.

Hvad med de mere end 100.000 danske ledige?

For det er jo netop under et opsving, at vi skal have de sidste ledige med. Hvis vi bare åbne sluserne for arbejdskraft uden for EU, hvad så med de mere end 100.000 danske ledige?

Hvis vi ikke får dem i gang nu, så risikerer vi, at de aldrig kommer i gang.

Det ville være en tragedie for den enkelte og en meget dyr løsning for samfundet, som skal forsørge flere, der falder helt ud af arbejdsmarkedet.

Vi nægter ikke, at der kan være udfordringer med at matche de ledige og jobbene lige nu, det er jo åbenlyst, men vi kan ikke bare give op og åbne grænserne.

Jeg er nødt til at minde om, at arbejdsgiverne også har et ansvar for den nuværende situation. I er meget langt fra at opfylde vores aftale om 10.000 ekstra årlige praktikpladser, så vi kan få uddannet de faglærte unge, der er så hårdt brug for i Danmark.

Hver femte arbejdsgiver fravælger ledige over 55 år

Og ifølge konsulentfirmaet Ballisager er det hver femte arbejdsgiver der simpelthen systematisk fravælger ledige ansøgere på grund af alder, som ellers står klar til at gå i gang – selv om det er ulovlig aldersdiskrimination.

Det skal vi have gjort noget ved i stedet for at åbne grænserne yderligere for arbejdskraft uden for EU ved at sænke den såkaldte beløbsgrænse markant, som I har foreslået.

Lige nu har vi:

De fortjener en chance, før vi henter mere udenlandsk arbejdskraft til Danmark.

For nylig udgav vi vores rapport ’Ny reformkurs: Flere og bedre job’ med 110 forslag, der netop har til formål at styrke arbejdsudbuddet markant og få de sidste med ind på arbejdsmarkedet.

Vi skal have de sidste med

Nogle af vores forslag øger arbejdsudbuddet med det samme – fx vores forslag at give de 30.000 ufrivilligt deltidsansatte i det offentlige ret til at arbejde fuld tid.

Eller vores forslag om styrket jobrotation, mere jobrettet uddannelse og en ny ret til personlig jobformidler. Andre forslag, fx om at screene og løfte de 600.000 danskere, som har svært ved at læse og regne, er mere langsigtede.

Så jeg går konstruktivt til forhandlingerne med en række konkrete forslag. Vi skal have de sidste med i stedet for bare at opgive dem.