Kommentaren kommer i forbindelse med tredje runde i Brexitforhandlingerne. Også i denne uge foregår de omkring det virtuelle forhandlingsbord.

Uret tikker, og der er ikke meget tid før briterne og EU i midten af juni 2020 skal afgøre, om det er nødvendigt at forlænge overgangsperioden, som løber indtil udløbet af i år.

Brexit: Usædvanlig og klar kritik af briterne

EU’s chefforhandler har flere gange udtrykt klar bekymring over den manglende fremdrift. Da anden forhandlingsrunde sluttede den 24. april 2020, udtrykte han en usædvanlig klar kritik af briterne.

Storbritannien kan ikke både få de økonomiske goder, der følger med det indre marked, og så melde pas, når det gælder beskyttelse af arbejdstagerne

Bente Sorgenfrey

En væsentlig del af kritikken handler om de såkaldte ”fælles spilleregler”.

EU stiller krav til Storbritannien om, at hvis de vil have adgang til EU’s indre marked, uden der skal opkræves told, så kræver det, at briterne følger de regler, der gælder i dag på områder såsom arbejdstagerrettigheder, miljø og statsstøtte.

”Desværre er den britiske, konservative regering ret stejl i sin afvisning af at følge EU’s fælles regler om både arbejdstagerrettigheder, arbejdsmiljø og statsstøtte. Men her er det helt afgørende, at EU står fast.

Storbritannien kan ikke både få de økonomiske goder, der følger med adgangen til det indre marked og så melde pas, når det gælder fx beskyttelse af arbejdstagerne”, siger Bente Sorgenfrey.

Så sent som i sidste uge sagde Storbritanniens chefforhandler Michael Gove, at man er parat til at acceptere EU-told på britiske varer for at undgå ”fælles spilleregler”.

Store knaster i forhandlingerne

Der er mange andre store knaster i forhandlingerne. Danmark har fx store interesser i, at danske fiskere kan have adgang til britiske farvande.

Noget, der er med til at komplicere forhandlingerne mellem EU og briterne, er det faktum, at Storbritannien fører parallelle forhandlinger med USA. USA har på mange områder, fx fødevaresikkerhed, helt andre regler end EU.

Endelig ændrer COVID-19 på mange af de forudsætninger, der var gældende, da overgangsperioden startede den 1. februar 2020.

Hvis ikke det lykkes at forhandle en ny handelsaftale på plads inden 31. december i år, så vil de fremtidige regler være på WTO-vilkår. Det vil betyde, at der kommer told på varerne, der handles mellem EU og Storbritannien.