De milliardstore hjælpepakker har skabt mere fokus på, hvem der bidrager til at holde velfærdssamfundet kørende, og hvem der kører på frihjul.

Både herhjemme og i andre EU-lande, er der blevet sat en stopper for udbetaling af støtte til virksomheder, som har placeret sig selv i skattely.

For hvorfor skal en virksomhed, der med snedige greb er løbet fra skatteregningen kunne få økonomisk støtte fra de offentlige kasser?

FH vil arbejde endnu hårdere for at påvirke processen, så der sættes effektivt ind mod skattesnyd

Bente Sorgenfrey

Og er der en ting, vi har lært af COVID-19, så er det vigtigheden af et velfungerende offentligt sundhedsvæsen. Og så ligger det til højrebenet at se på, hvem der bidrager til finansieringen af den offentlige velfærd.

OECD skattechef: Nultolerance over for skattely

OECD har gennem flere år arbejdet på en model, som skal gøre det langt mindre attraktivt at flytte virksomhedernes overskud i skattely, bl.a. ved at indføre en minimumssats for selskabsskatten.

Indtil nu har det imidlertid været vanskeligt at komme til enighed, for lande som Irland og Luxembourg nyder godt af at kunne tiltrække virksomheder ved hjælp af deres lempelige skatteregler.

Men nu har COVID-19 skabt forhåbninger om, at det vil lykkes at stramme reglerne.

OECD’s skattepolitiske chef, Pascal Saint-Amans, sagde forleden i et interview til Politiken, at der blandt flere internationale organisationer, som beskæftiger sig med skat, er en erkendelse af, at ”nu er tiden kommet til at gøre arbejdet færdigt, fordi tolerancen over for skattely vil være nul”.

Kommissionen fremlægger samlet pakke mod skattesnyd

EU-Kommissionen vil i juli måned 2020 fremlægge en samlet pakke mod skattesnyd. Den vil bl.a. indeholde en handlingsplan for bekæmpelse af skatteunddragelse og forslag om god skatteforvaltning.

Tilsyneladende har EU også fået mere blod på tanden i forhold til at gøre noget ved et andet stort problem – hvidvask!

EU-Kommissionen har netop iværksat en offentlig høring om en forstærket indsats mod hvidvask – noget som vi jo også har oplevet store danske banker være involveret i.

Formålet er todelt, dels at forhindre kriminelle i at hvidvaske gevinsterne fra kriminelle handlinger og dels at forhindre finansiering af terror.

Bente Sorgenfrey: Nu skal ord veksles til handling

FH’s næstformand Bente Sorgenfrey mener, det er på høje tid at få banket ambitionsniveauet i vejret:

– COVID-19 har været en kæmpe projektør, der har kastet lys på skattesnyderne. Nu skal ord veksles til handling, og vi forventer at se konkret handling.

Derfor vil vi i FH også arbejde endnu hårdere for at påvirke processen, så der sættes effektivt ind mod skattesnyd”, siger Bente Sorgenfrey.

Læs mere om EU og Internationalt