Vi har verdens største, rigeste og mest integrerede indre marked med fri kapitalbevægelse og samtidig meget lidt eller intet effektivt grænseoverskridende tilsyn.

Det skaber en lang række smuthuller, der er alt for lette at misbruge til hvidvaskning som i Danske Bank-skandalen – eller til at designe meget rentable skattetyveri-ordninger som i CumEx-sagen, siger Jeppe Kofod, der er medordfører i Det Særlige Skatteudvalg TAX 3, der i onsdags fremlagde sin betænkning.

Den fremhævede Belgien, Cypern, Ungarn, Irland, Luxembourg, Malta og Nederlandene som skatteparadis for skattesnydere. 

Jeppe Kofod har med afsæt i udvalgets arbejde peget på en fælles europæisk bund for selskabsskat som en del af løsningen.

Det hilses velkomment af FH.

– Vi ønsker, at EU får muskler til at sætte effektivt ind over for de virksomheder, der søger at unddrage sig skattebetaling og dermed ikke bidrager til fællesskabet.

Virksomheder skal betale skat der, hvor de tjener pengene, for at undgå, at de penge, der skal komme os alle til gode, forsvinder i skattely via velvillige lande, siger Bente Sorgenfrey, næstformand, FH.

Blå blok er imod bund under selskabsskatten
Skatteunddragelse går nemlig ud over velfærdssamfundet og dermed os alle sammen.

– Tænk hvad vi kunne få for de penge vi i øjeblikket går glip af på grund af skattesnyd og skattetænkning – eksempelvis et fremtidssikret uddannelsessystem, bedre sundhedsydelser og mere omsorg for børn og ældre. Så vi bakker op om en bund under selskabsskatten i EU-landene, fordi skat ikke skal være et konkurrenceparameter, siger næstformanden.

I weekenden blev budskabet gentaget af Statsminister Lars Løkke Rasmussen på Venstres EU-landsmøde i Bella Centeret i København. Dog lader hans bud til en fælles skatteprocent at være lavere end tilfældet er i dag i Danmark, hvor den er på 22 procent. Gennemsnittet i EU er på 21,9 procent.

Uagtet den konkrete procent er Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti utilfredse med forslaget om en fælles EU-bund under selskabsskatten.

Betænkningen fra TAX 3 blev vedtaget med 34 stemmer for, fire imod og tre hverken for eller imod. Den skal nu godkendes i plenarforsamlingen i Strasbourg sidst i marts.