Verden over breder coronavirussen sig, og det sætter sundhedsvæsener og arbejdsmarkeder under pres. Det gælder ikke mindst i udviklingslandene, som ikke er rustet til at kunne håndtere krisen hverken økonomisk eller sundhedsmæssigt. 

Alene i Afrika kan op mod halvdelen af de job, der eksisterede i begyndelsen af 2020, ende med at forsvinde som følge af pandemien, vurderer FN’s udviklingsorganisation UNDP.

Det er afgørende, at regeringer og arbejdsmarkedets parter samarbejder om at finde fælles løsninger, hvis svarene på krisen skal være effektive og langsigtede

Bente Sorgenfrey

Det vil betyde, at coronakrisen ikke blot får alvorlige menneskelige og økonomiske konsekvenser nu og her, men også på lang sigt, og det kan ifølge FN-organisationen medføre et samlet indkomsttab i verdens udviklingslande på svimlende 220 milliarder dollar. 

Regering og arbejdsmarkedets parter skal finde fælles løsninger

Hvis det ikke skal ske, skal verdens regeringer i samarbejde med arbejdsmarkedets parter og globale donorer være med til at holde hånden under de lokale arbejdsmarkeder og sundhedsvæsener, mener FH’s næstformand Bente Sorgenfrey, der også er formand for fagbevægelsens udviklingsorganisation, Ulandssekretariatet. 

”Vi ved ikke, hvor længe den nuværende krise vil vare. Men vi kan allerede nu se, at den har alvorlige konsekvenser over hele kloden – det gælder ikke mindst i udviklingslandene.

Derfor er det afgørende, at regeringer og arbejdsmarkedets parter samarbejder om at finde fælles løsninger, hvis svarene på krisen skal være effektive og langsigtede,” siger hun.

Store selskaber skal løfte deres ansvar

I Danmark har vi en stærk tradition for at arbejdsmarkedets parter kan forhandle og samarbejde på en række områder, selvom vi som udgangspunkt har forskellige interesser.

Det så vi blandt andet, da den danske regering, arbejdsgiverne og fagbevægelsen i løbet af kort tid indgik en trepartsaftale, der skal holde hånden under danske arbejdspladser og lønmodtagere. 

Det er ikke mindst vigtigt, at en lang række af verdens store multinationale virksomheder er deres ansvar bevidst

BENTE SORGENFREY

Selvom den danske forhandlingstilgang ikke kan overføres direkte til udviklingslandene, kan den tjene som  inspiration, mener Bente Sorgenfrey – og det bliver altafgørende for tacklingen af krisen nu og her og på længere sigt, at arbejdsmarkedets parter er i dialog om løsningerne.

Og så er det ikke mindst vigtigt, at en lang række af verdens store multinationale virksomheder er deres ansvar bevidst, fastslår hun.

Læs også: ILO – protecting workers in the workspace

”Vi har desværre set eksempler på store tøjkæder, som annullerer ordrer, der allerede er produceret, uden at betale. Det betyder, at fabrikker i eksempelvis Bangladesh og Myanmar ikke kan lønne deres ansatte.

Mange af de store virksomheder har lukreret på billig arbejdskraft og gunstige skattevilkår i udviklingslandene, nu må de også være med til at holde hånden under de arbejdsmarkeder,” siger Bente Sorgenfrey.

Regeringer kan sikre familierne

ITUC, den internationale fagbevægelse, har fremlagt en række forslag, der kan hjælpe verdens lønmodtagere relativt trygt gennem coronapandemien. Det drejer sig om betalt sygefravær, indkomstunderstøttelse – også til selvstændige enmandsvirksomheder – gratis sundhedsydelser og lempelser af husleje samt realkreditlån.

”Direkte økonomisk støtte fra regeringerne er den eneste måde, hvorpå arbejdere kan blive i deres hjem og sikre deres familier mad på bordet, mens økonomien er lukket ned,” siger ITUC’s generalsekretær Sharan Burrow.

En undersøgelse blandt fagforeningerne i 86 lande, som ITUC har foretaget, viser dog, at der er flere regeringer, der har prioriteret hjælpepakker til erhvervslivet frem for økonomisk støtte til syge eller hjemsendte medarbejdere. 

Læs også: ITUC – Putting People First

Dyrt at tænke kortsigtet

Verden over knokler de lokale fagbevægelser for at hjælpe deres medlemmer i den svære situation.

Ulandssekretariatet samarbejdspartnere i en række latinamerikanske, asiatiske og afrikanske lande gør blandt andet en stor indsats for at udbrede viden om covid-19 på arbejdspladserne.

Vi ved, at den illegale migration stiger, når mennesker ikke har noget at leve af eller for i deres hjemlande

Bente Sorgenfrey

Ligesom de er i dialog med myndighederne for at sikre, at prisen på dagligdags fornødenheder ikke eksploderer. Samt at deres medlemmer får en form for indtægt at leve af, når de ikke kan gå på arbejde.

Og det er afgørende at lytte til fagbevægelsen, også i udviklingslandene, forklarer Bente Sorgenfrey:

”Vi kommer bedst igennem krisen ved at stå sammen og sørge for, at en i udgangspunktet sundhedsmæssig krise ikke bliver en humanitær krise.

Det har vi også en forpligtelse til at hjælpe med fra vestlig side, hvis vi vil undgå, at den økonomiske situation bliver forværret endnu mere. For det kan også sætte vores hjemlige velfærdssamfund under pres – vi ved, at den illegale migration stiger, når mennesker ikke har noget at leve af eller for i deres hjemlande,” siger hun.