Ekstraordinære tider kalder på ekstraordinære løsninger. Og den situation som hele verden, og dermed også Danmark, befinder sig i lige nu med coronapandemien er ekstraordinær.

Rigtig mange lønmodtagere og virksomheder står i en ufattelig svær situation, som risikerer at slå bunden ud af deres økonomi. En situation der kun blev sværere med de nye tiltag der trådte i kraft i går, onsdag. 

Søndagens aftale vil skabe tryghed blandt en meget stor del af de danske lønmodtagerne og deres familier i den her meget svære situation.

Lizette Risgaard

For når hjulene står stille, fordi der mangler vigtige komponenter, fordi ordrebøgerne er tomme, eller fordi kunder og gæster udebliver, så er det svært at finde løn til sine ansatte. Og det skaber en stor utryghed og frygt for fremtiden hos lønmodtagerne og deres familier.

Aftale sikrer tusindvis af lønmodtagere

Derfor har vi i fagbevægelsen indgået en aftale med regeringen og arbejdsgiverne, der skal holde hånden under lønmodtagerne på det private arbejdsmarked. En aftale til gavn for Danmark og til gavn for den enkelte.

Vi har allerede oplevet de første fyringer på arbejdsmarkedet som følge af coronavirus. I et interview med Horestas direktør fremgår det, at på blot tre dage fra fredag og henover weekenden er ikke færre end 15.000 medarbejdere blevet varslet fyret inden for hotel- og restaurationsbranchen. Og ifølge Fagbladet 3F viser spritnye tal fra 3F’s a-kasse, at ca. 2.500 3F’ere er blevet fyret på få dage. 

Derfor er det er også utrolig vigtigt, at det er lykkedes at indgå en aftale, der sikrer, at tusindvis af lønmodtagere, der ellers ville være blevet fyret, nu kan beholde deres job og løn, indtil forholdene forbedres igen. Og med de pakker regeringen præsenterede i går til SMV’erne og de mange selvstændige, soloselvstændige, freelancere, og atypiske ansatte, har man sikret endnu flere. 

Den danske model viser sin styrke

Den aftale vi lavede i søndags, blev forhandlet på plads på meget kort tid for at afbøde de værste økonomiske konsekvenser for lønmodtagerne og virksomhederne. Men det ville ikke have kunnet lade sig gøre så hurtigt, hvis ikke det var for vores danske model, hvor både virksomheder og ansatte kan se det fornuftige i at sikre ro og ordnede forhold. 

Det vil uden tvivl blive nødvendigt med flere gode, fælles løsninger, og her giver den danske model os de bedst mulige rammer for at det kan lykkedes.. 

Lizette Risgaard

Vi har en lang tradition for at samarbejde lønmodtagere og arbejdsgivere imellem, når der opstår konflikter. Og vi har opbygget en tillid, hvor vi stoler på hinanden frem for at tro det værste.

Det betyder ikke, at det går godt hver gang vi sætter os sammen. De fleste voksne husker gærkrisen i 1998, hvor ca. 450.000 privat ansatte nedlagde arbejde, og hvor Danmark gik i stå i knap to uger. Men vi har rammerne til at løse konflikterne, og vi ved, at hver især skal give et bidrag til den fælles løsning. 

Det gælder også for denne aftale. Begge parter bidrager. Lønmodtagerne leverer et bidrag, der består i, at de anvender ferie eller afspadsering på i alt 5 dage. Omvendt forpligter virksomhederne sig til ikke at afskedige medarbejdere af økonomiske årsager i den periode, hvor de modtager en lønkompensation fra staten til lønnen til de enkelte medarbejdere.

Aftalen er derfor et vigtigt bidrag til at skabe tryghed for de danske lønmodtagere og virksomheder. Men den har også til formål at spille ind på udviklingen i dansk økonomi i det hele taget.

Muligt at afvige fra kravene i budgetloven

Som udgangspunkt har vi en stærk økonomi og sunde offentlige finanser i Danmark. Men der er stor usikkerhed om udviklingen, og der er endnu ikke konkrete bud på de økonomiske effekter af coronaepidemien. 

Der er råd og plads i de offentlige finanser til yderligere finanspolitiske tiltag

Allan Lyngsø Madsen

Derfor skal vi også gøre alt, hvad vi kan for at holde hånden under vores vækst og beskæftigelse ved at lempe finanspolitikken, så vi handler efter omstændighederne. Det giver os også de bedste forudsætninger for at komme hurtigere tilbage, når vi er på den anden side af krisen.

Der er råd og plads i de offentlige finanser til yderligere finanspolitiske tiltag. Ud over at vi har ganske sunde offentlige finanser, er vi også i exceptionelle omstændigheder, og derfor er der stor sandsynlighed for, at vi kan afvige fra det fastsatte budgetkrav i budgetloven, jf. fælleserklæringen fra EU’s finansministre. 

Nødvendigt med flere fælles løsninger

Med den trepartsaftale vi lavede i søndags, kan vi derfor ikke sætte en streg under resultatet endnu og sige, at vi har løst alle de problemer, der er, og vil komme i kølvandet på coronavirusset. Det vil uden tvivl blive nødvendigt med flere gode, fælles løsninger, og her giver den danske model os de bedst mulige rammer for at det kan lykkedes. 

Men det er min klare overbevisning, at vi med søndagens aftale vil skabe tryghed blandt en meget stor del af de danske lønmodtagerne og deres familier i den her meget svære situation.