Dagbladene Politiken og Børsen havde fredag den 6. september fokus på skattely og kampen mod svindel.

I FH er vi også temmelig optaget af denne problematik. Og det er vi fordi vi arbejder for en rimelig finansiering af velfærdssamfundet, hvor husholdninger og virksom­heder bidrager, som de skal i henhold til fællesskabets regler.

Politiken skriver, at multinationale selskaber i 2015 og 2016 flyttede 36 pct. af deres globale profitter – astronomiske 4.500 milliarder kr. i skattely.

I FH mener vi, Danmark via EU skal arbejde for en mere håndfast sanktionspolitik over for skattelylande, der ikke samarbejder om åbenhed og fair beskatning. 

Bente Sorgenfrey, Næstformand i FH

Skattesnyd er et problem for retsbevidstheden, og det skaber ulige konkurrencevilkår over for lovlydige virksomheder.

Flere smutveje til at omgås reglerne

Skattesnyd er ikke bare et nationalt problem, for med et mere globaliseret marked opstår der flere smutveje til at omgås reglerne. Virksomheder, der har bredt sig ud over egne landegrænser, kan tilpasse overskuddet, så skatten betales der, hvor den er lavest.

Det stigende omfang af skat­tesnyd udhuler finansieringsgrundlaget for velfærdsstaten. Det tabte provenu ef­terla­der en regning til resten af samfundet, som enten skal betale mere i skat eller til­passe udgifterne. Ofte lander regningen hos lønmodtagerne, hvor skatte­snyd er et sjældent fænomen.

Kort sagt er der mange grunde til, at Danmark skal gå forrest i kampen mod skattesnyd.

I Børsen skriver Ludvig Wier, der rådgiver FN i internationale skattespørgsmål: ”Vi må stoppe med at anskue multinationale selskaber som en samling af nationale enheder, men se dem for det de er: multinationale”. Han forslår, at man må sikre at selskaberne rapporterer deres profit i de lande, hvor pengene er tjent.

I FH er vi enige.

Brug for regler og værktøjer for at stoppe skattesnyd

For at komme problemerne til livs, er der brug for regler og værktøjer, som gør det nemmere for nationale myndigheder at få adgang til data om virksom­heder, der driver forretning på tværs af landegrænser.

Her er den såkaldte land-for-land-rapportering et centralt redskab, som giver myndighederne pligt til at udveksle regnskabs- og skatterelaterede oplysninger. I sin nuværende form gælder det dog kun for de allerstørste multinationale selskaber. Det vil netop kunne bane vejen for, at profitterne bliver beskattet i de lande hvor pengene er tjent.

Håndfast sanktionspolitik mod skattelylande

I FH mener vi, Danmark via EU skal arbejde for en mere håndfast sanktionspolitik over for skattelylande, der ikke samarbejder om åbenhed og fair beskatning. Det kan være i form af højere konsekvens ift. indplacering på EU’s sortliste eller en kildeskat på udbetalinger til konti i sortlistelande.

Læs mere om Skattesnyd på fho.dk

Politiken påpeger, at størstedelen af skattelylandene ligger i EU. Derfor er det afgørende at få fuldført arbejdet med at skabe en fælles konsolideret europæisk selskabsskattebase. Dermed vil mulighederne for at undgå beskatning efter FH’s mening blive reduceret betragteligt.

Indlægget er bragt på Politiken.dk 17.09.2009

Bente Sorgenfrey

Vil du læse flere skarpe udmeldinger og debatindlæg