I de næste to uger mødes regeringer, arbejdsgivere og fagforeninger fra 187 lande til en historisk arbejdskonference. ”Vi går benhårdt efter at færdiggøre en ny konvention, så vi får standarder for arbejdet med vold og chikane i arbejdslivet” siger Bente Sorgenfrey næstformand for Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Kontakt, SOCIAL og presse

Bente Sorgenfrey


Vi har jo set masser af eksempler på, at ulovligheder kun er kommet frem i lyset, fordi ansatte har turdet at fortælle om dem, siger Bente Sorgenfrey.

Det er en kerneopgave for Fagbevægelsens Hovedorganisation at sikre danske lønmodtagere en stærk stemme i den europæiske beslutningsproces. Ligesom international solidaritet og kampen for lønmodtageres rettigheder på globalt plan er en vigtig opgave for fagbevægelsen.

I sidste øjeblik inden den både forudsigelige og skæbnesvangre afstemning om brexit rakte den britiske premierminister Theresa May ud efter telefonen og den britiske fagbevægelse.