Når store digitale virksomheder som Google, Amazon og Facebook tjener mange milliarder i Danmark, kommer det i meget lavt omfang de danske skatteydere til gode.

Skatteunddragelse undergraver fællesskabet

Bente Sorgenfrey, Næstformand i FH

For overskuddene kanaliseres til lande som Irland og Luxemburg, hvor selskabsskatten er markant lavere end i Danmark. Dermed går Danmark glip af enorme summer, der kunne bruges på velfærd, uddannelse og sundhed.

”Jeg kan godt forstå, at det krænker retfærdighedsfølelsen hos mange lønmodtagere, der betaler deres skat, når vi ser, hvordan store virksomheder spekulerer i at undgå skattebetaling i Danmark.

Skat skal betales hvor pengene tjenes

Det bør være en topprioritet for EU at lave regler, så virksomheder betaler skat i de lande de tjener dem i, og at vi indfører sanktionsmuligheder så EU-lande ikke kan være ly for virksomheder, der unddrager deres skat. Skatteunddragelse undergraver fællesskabet”, siger Bente Sorgenfrey, næstformand i FH.

Op til Europa-parlamentsvalget den 26. maj sætter FH fokus på international skattesnyd i EU.

Skattesnyd - skattely - Fagbevægelsens Hovedorganisation