”Med vedtagelsen af denne her konvention skriver vi historie. Det er første gang, at retten til et arbejdsliv fri fra vold og chikane bliver anerkendt internationalt. Det har stor betydning for ikke mindst kvinder og piger, som overalt i verden er stærk overrepræsenteret i statistikkerne for både vold og sexchikane på arbejdet.”

Sådan siger Majbrit Berlau, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, som reaktion på, at ILO netop har vedtaget en konvention mod vold og chikane på arbejdspladsen.

Konventionen, der har været undervejs i et års tid, er forhandlet på plads af fagbevægelse, arbejdsgivere og regeringsrepræsentanter fra medlemslandene i den internationale arbejdsorganisation i ILO, som er en FN’s organisationer. Den blev vedtaget med et stort flertal på 439 ja-stemmer og kun 7 nej- stemmer (30 blanke stemmer).

FH: Danmark må tilslutte sig

Når en konvention er vedtaget i FN, er det op til de enkelte lande at tiltræde aftalen og dermed forpligte sig på at implementere den i national lovgivning.

”I FH forventer vi klart, at Danmark tilslutter sig konventionen. Det vil betyde et øget fokus på vold og chikane, ikke mindst den kønsbaserede. Selvom vi er langt i Danmark, er vi ikke i mål, der er fortsat for meget vold og chikane på det danske arbejdsmarked. Særligt unge lønmodtagere er udsat for seksuel chikane. Og det er både kvinder og mænd. Her kan konventionen hjælpe os med at komme videre,” siger Majbrit Berlau.

Til gavn for både arbejdsmiljø og ligestilling

Hvad er ILO?

International Labour Organisation (ILO) er den internationale arbejdsorganisation, underlagt FN. ILO er den eneste globale organisation, hvor både regeringer, arbejdsgivere og arbejdstagere arbejder sammen for at skabe regler for arbejdsmarkedet. Fx har ILO vedtaget regler, der sikrer retten til at organisere sig og forbud mod børnearbejde.

I nogle lande er ILO-konventioner den eneste regulering på arbejdsmarkedet. Konventionerne gælder alle arbejdstagere – også de illegale.

ILO, der fylder 100 år i år, har netop 10.-21. juni. afholdt arbejdskonference i Geneve.

Læs også: ”100 års samarbejde for retfærdighed”.

Hun understreger, at konventionen mod vold og chikane vil være til gavn for både arbejdsmiljøet og ligestillingen, hvor vi bl.a. i kølvandet på ”Mee Too” kan se, at seksuel chikane og sexisme er en langt mere udbredt i arbejdsmiljøet, end vi troede.

Læs også: Hver tiende ramt af sexchikane siger op (FH-analyse).

Vi skal alle sige fra

Majbrit Berlau understreger, at det afgørende, at den enkelte ikke skal kæmpe alene mod vold og chikane på jobbet.

”Kampen mod vold og chikane i arbejdslivet skal ikke fortsat kæmpes af individer. Hvis vi skal kunne bekæmpe vold og chikane i arbejdslivet effektivt, skal vi alle sige tydeligt fra, når vi møder det. Og vi skal se det som en kollektiv indsats for at forebygge i arbejdsmiljøet. Myndigheder, arbejdsgivere og fagbevægelse. Det er det, en ILO-konvention sætter standarder for,” siger Majbrit Berlau.

Læs mere om konventionen på ILO’s hjemmeside