sexchikane

Historisk stor erstatning i sag om grov sexchikane

Østre Landsret har pålagt en arbejdsgiver at betale 250.000 kr. til en kvindelig tidligere ansat, der blev chikaneret af en kollega. Chikanen bestod i et utal af opkald og sms’er med groft seksuelt og voldeligt indhold. Arbejdsgiveren havde ikke gjort nok for at forebygge krænkelserne og havde fyret kvinden, da hun fortalte om dem.

Billed af en kvinde der er ramt af stress

Kæmpe mørketal: Langt flere udsættes for seksuel chikane, end officielle tal viser

Ny undersøgelse fra Fagbevægelsens Hovedorganisation afslører, at over dobbelt så mange lønmodtagere oplever seksuel chikane, som de officielle tal viser. Mere end hver tiende har det seneste år været udsat for handlinger, der kategoriseres som seksuel chikane. For unge under 30 år gælder det hver femte. Netop nu er der trepartsforhandlinger om seksuel chikane.

Fagbevægelsens top vil gå forrest i kampen mod sexchikane og krænkende adfærd

Dansk fagbevægelse har i dag sendt et åbent brev om, at den vil gå forrest i kampen mod sexchikane og krænkende adfærd på arbejdsmarkedet. ”Alle medarbejdere har ret til at blive behandlet med respekt og værdighed, men det sker desværre ikke alle steder i dag”, siger Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation.

FH: Styrk incitamentet til forebyggelse af seksuel chikane

Den aktuelle debat vidner om, at der stadig er store problemer med seksuel chikane på det danske arbejdsmarked. Derfor foreslår FH, at der indføres et ’objektivt arbejdsgiveransvar’ i ligebehandlingsloven for at skabe et stærkere incitament hos arbejdsgiverne til at leve op til forpligtelsen om at forebygge seksuel chikane.

Inde i EU-parlamentet til et møde

Endelig: konvention mod vold og chikane på jobbet

FN har i dag vedtaget en konvention mod vold og chikane på arbejdspladsen. Nu er det op til de enkelte lande at tilslutte sig. ”I FH ser vi frem til, at Danmark tilslutter sig den historiske konvention” siger Majbrit Berlau, næstformand i FH.

Hver tiende ramt af sexchikane siger op

Hver tredje kvinde og hver fjerde mand udsættes for krænkende hændelser på jobbet. Og hver tiende af dem, der udsættes for krænkelser, ender med at sige jobbet op. Det viser nye tal fra Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH). Arbejdsgiverne skal have større incitament til at forebygge chikane, mener næstformand i FH, Majbrit Berlau.