Brevet er underskrevet af forbundsformænd og –kvinder fra 53 af FH’s medlemsorganisationer og sender dermed et klart signal om, at chikane, diskrimination og krænkende adfærd i alle dens former er aldeles uacceptabelt.

Vi vil ikke tolerere krænkelser

”Selvfølgelig skal vi kunne hygge os på arbejde og ha’ en uformel omgangstone, det er en del af et godt arbejdsmiljø. Men det skal være klokkeklart for enhver, at vi ikke vil tolerere krænkelser af nogen art på vores arbejdspladser,” siger Lizette Risgaard.

Forebyggelse er helt afgørende for at forhindre krænkende adfærd på arbejdspladserne – og det er først og fremmest arbejdsgivernes ansvar

Lizette Risgaard

”Forebyggelse er helt afgørende for at forhindre krænkende adfærd på arbejdspladserne – og det er først og fremmest arbejdsgivernes ansvar.

Men jeg ønsker, at vi alle sammen tager ansvar for at skabe et miljø, hvor vi øjeblikkeligt siger fra, hvis grænser bliver overtrådt. Vi skal turde tage ansvar for hinanden og ikke lade kollegaen eller andre i stikken”, siger Lizette Risgaard. 

Vi har brug for et klarere arbejdsgiveransvar

Fagbevægelsen foreslår at indføre et ’indirekte objektivt arbejdsgiveransvar’, så arbejdsgiverne hæfter i sager, hvor de ikke forud for chikanen har taget passende forholdsregler.

”Jeg er sikker, på at et ”indirekte objektivt arbejdsgiveransvar” vil være et kæmpe incitament for arbejdsgiverne til at gå i gang med at forebygge krænkelser. For det vil jo betyde, at hvis arbejdsgiverne ikke kan dokumentere, at de har gjort, hvad de kunne for at forebygge krænkende opførsel på deres virksomhed, så risikerer de at hæfte i sager, hvor deres medarbejder er blevet krænket”, siger Lizette Risgaard.

Fagbevægelsen kigger også indad

”Det ligger dybt i fagbevægelsens DNA at bekæmpe chikane, diskrimination og krænkende adfærd i alle dens former. Derfor handler vores fælles brev også om, at vi forpligter os på at kigge grundigt og ærligt på os selv.

Vi skal selvfølgelig også i fagbevægelsen sikre, at vores medarbejdere har et sted at gå hen, hvis de har noget at fortælle. Og her vil vi håndtere eventuelle sager ligeså professionelt, som vi gør, når vi kører sager for vores medlemmer herunder, at retssikkerheden gælder for både den, der føler sig krænket, og den, der er under mistanke for at krænke”, siger Lizette Risgaard

Læs brevet her