ILO er en del af FN og den eneste globale organisation, hvor både regeringer, arbejdsgivere og arbejdstagere arbejder sammen for at skabe regler for arbejdsmarkedet.

Det er for eksempel ILO, som har vedtaget regler, der sikrer retten til at organisere sig og forbud mod børnearbejde.

Social dialog og kollektive forhandlinger har vist sig at være det stærkeste værktøj til at sikre velstand og social retfærdighed. Alligevel er der alt for mange lande, som i realiteten ikke praktiserer det”

Majbrit Berlau, Næstformand i FH

I disse dage holder ILO arbejdskonference i Geneve. På dagsordenen er blandt andet, at få udarbejdet en ny erklæring, som sætter retningen for ILO’s arbejde med de store udfordringer som klimaforandringer og digitalisering.

Konvention om vold og chikane i arbejdslivet

På konferencen håber man også på, at få forhandlet en ny konvention på plads om vold og chikane i arbejdslivet. Majbrit Berlau holdt mandag tale på kongressen på vegne af danske arbejdstagere.

Her fastslog hun blandt andet, at en ny konvention vil være et stort skridt på vejen, for at sikre alle et sikkert arbejdsmiljø – ikke mindst særligt udsatte grupper på arbejdsmarkedet.

ILO arbejder ud fra en erklæring, hvori det hedder, at ”Fattigdom noget sted er en fare for velfærd alle steder” (Poverty anywhere constitutes a danger to prosperity everywhere). Men henvisning til erklæringen, problematiserede Majbrit Berlau i sin tale, at ikke alle lande i praksis gør nok for at bekæmpe global ulighed.

”Social dialog og kollektive forhandlinger har vist sig at være det stærkeste værktøj til at sikre velstand og social retfærdighed. Alligevel er der alt for mange lande, som i realiteten ikke praktiserer det”. Sagde Majbrit Berlau.