Lederuddannelse

Banklederen investerer i guldminer og ost

En fabel om ost og fortællinger om fattige sportsfolk er blandt inspirationskilderne i Jesper Rønnes arbejde som leder i Nordea, hvor han forsøger at vække medarbejdernes sult og motivation for nye udfordringer.

En fremragende virksomhed når aldrig sine mål

Selvtilfredshed er gift for en virksomheds udvikling, mens en ledelse som erkender sine fejl kan skabe succes. Det mener sekretariatschef i Konstruktørforeningen Kim Benzon Knudsen. Her får du hans bud på to bøger, som kan forandre din organisation.

Evaluering af den fleksible master i offentlig ledelse

Den fleksible master i offentlig ledelse udspringer af trepartsaftalen fra 2007. Uddannelsen er modulopdelt og kan sammensættes fleksibelt efter den enkelte deltagers ønske, og over en periode på op til 6 år. Deltagerne har været tilfredse med uddannelsens indhold og også kunnet anvende uddannelsen i deres ledelsespraksis. Mange ledere fra FTF-gruppen gør brug af uddannelsen, som har vist sig at være lige relevant for de deltagende ledere, uanset deres uddannelsesbaggrund

Evaluering af den offentlige lederuddannelse

Den offentlige lederuddannelse er nu evalueret. Evalueringen viser en stor stigning i aktiviteten og at uddannelsen opleves relevant af deltagerne. Samtidig mener kun ca. halvdelen, at de er blevet en bedre leder af at deltage i DOL. Manglende forankring i organisationen kan være en forklaring - en anden kan være, at lederne endnu kun har deltaget i få moduler.

De gode ideer opstår i pauserne

Hjernen arbejder også i pauserne. Og når vi hviler os eller kobler fra, opstår de kreative løsninger. Det mener direktør og ekspert i selvledet arbejde Sanina Kürstein, der bruger sin uddannelse som psykomotoriker, når hun underviser i ledelse.

Fælles fodslag om en ny og bedre styring

På et dialogmøde i dag var der enighed om at modernisere den offentlige sektor. Lav brede partnerskaber, styr efter kvaliteten og inddrag medarbejderne, lød opfordringen fra FTF.

Offentlige ledere indtager Christiansborg

Den offentlige sektor er presset, og det samme er de offentlige ledere. Så tag de tunge argumenter med, når Produktivitetskommissionen den 12. december byder politikere, eksperter og offentlige ledere inden for på Borgen til en debat om fremtid og ledelse i den offentlige sektor.