Hvilke bøger har inspireret dit syn på ledelse?
Den ene bog er "Anerkendende ledelse – Skab mod, engagement og bedre resultater" af Maja Loua Haslebo og Danielle Bjerre Lyndgaard. Den kan jeg blive ved med at læse igen og igen, fordi den skærper mit blik for grundprincipperne i god ledelse. Jeg går ofte tilbage og finder noget nyt i teksten, og så formår bogen at koble teori og praksis og hjælpe mig til at få principperne ind i min hverdag og ledelse. En anden favorit er "Innovation og ledelse" af hjerneforsker Kjeld Fredens.

Hvad er anerkendende ledelse?
Ledelse er et socialt koncept, som bygger på, at forskellige mennesker har forskellige roller i organisationen. Rollernes indhold er imidlertid ikke defineret på forhånd, men bliver udfyldt efterhånden. Maja Loua er optaget af at se på det anerkendende aspekt i de handlinger, man foretager med hinanden på arbejdspladsen. For ord skaber virkelighed, og de ord, vi vælger som ledere, er vigtige for, hvordan medarbejderne reagerer på os og vores ledelse.
Det geniale ved Maja Loua er, at hun tager kendte værktøjer og gentænker dem i et anerkendende perspektiv. I bogen giver hun plads til både refleksion og mere praktiske aspekter i anerkendende ledelse. Jeg bruger selv bogen, når jeg har brug for at rense mit sprog, mine handlinger og skrift og reflektere over, de grundantagelser jeg handler efter.
Det hjælper mig til at finde fokus, så jeg for eksempel bedre kan imødekomme en ansat under en samtale eller præsentere en ny opgave for mine medarbejdere. Redskaberne gør mig i stand til at vurdere, hvor meget jeg skal tale eller fortælle og forhindrer, at jeg bliver krænket, hvis nogen siger eller gør noget, som ikke er i overensstemmelse med det, jeg forstillede mig.
Hvad får man ud af at være en anerkendende leder?
Perspektivet i anerkendende ledelse er fremadrettet og fokuserer meget på, hvad det er, vi vil med hinanden og arbejdspladsen. På den måde bliver man som leder fri for alle de mærkater, som mange andre ledelsesbøger giver både medarbejdere og lederne, som primadonnaer osv. og tvunget til at fokusere på mennesker som organisationsmedlemmer.
Anerkendende ledelse handler nemlig ikke om at sætte den enkelte ansatte i bås, men om at forstå de ønsker og drømme, der motiverer og knytter bånd på tværs af mennesker. Man skal anlægge en form for 4D-perspektiv og tænke fremad i stedet for hele tiden at være problemorienteret og bagudrettet. På den måde bliver man fokuseret på at arbejde med virkeligheden, som den er, og lytte til de frustrationer, der optager folk.
I bund og grund handler ledelse jo om, hvad vi vil med hinanden og ikke om at italesætte organisationsmedlemmer som bestemte typer.

Hvis vi ser nærmere på din anden anbefaling, hvad kan en hjerneforsker sige om ledelse?
Kjeld Fredens er hjerneforsker, og han formår at sammentænke sociale og kropslige aspekter i god ledelse. Han arbejder med menneskets læringsprocesser og udvikling blandt andet ved bevidst at gøre brug af pauser, sansninger, refleksion og erkendelse.

For mig er grundelementet i et godt arbejdsliv følelsen af at kunne mærke sig selv. Bogen har givet mig en ny måde at tænke pauser ind i min ledelse. Blandt andet er pauser et rigtig godt redskab, når man er i gang med innovation, og det er videnskabelig bevist af en række amerikanske undersøgelser, at ledere, der jævnligt sætter sig ned og reflekterer, får flere ideer.
Fysisk kan pausernes effektive virkning forklares med, at det er en anden type hjerne, der bliver sat i gang, når vi holder pause. Pauser er derfor et helt afgørende element at medtænke, når man som leder vil føre sine medarbejdere i en mere innovativ retning.
Jeg bruger selv pauserne meget systematisk. En pause, der foregår i bevægelse eller løb, kan være med til at sætte tankerne i gang. Mens en pause, hvor man holder sig i ro og hviler, kan sætte fokus på, hvad der er vigtigt og væsentlig. På den måde bliver pauserne afgørende for, at man kan holde fast i sig selv. Det at hvile sig er imidlertid en fysisk kompetence, og bogen giver læseren teori, kilder og masser af eksempler og øvelser på, hvordan man kan træne sig selv til at udnytte pauserne. Den er meget handlingsanvisende og kan både bruges på den enkelte og i grupper.
Hvad kræver innovation af lederen?
Nytænkning og innovation er et ledelsesansvar, og det kræver det rigtige ledelsesrum at åbne op for processen. Samtidig forpligter innovation til at invitere medarbejderne inden for og tydeliggøre, at der også er plads til innovation nedad i organisationen og ikke kun i den øverste ledelse.

"Anerkendende ledelse – Skab mod, engagement og bedre resultater", Maja Loua Haslebo og Danielle Bjerre Lyndgaard, 2007
"Innovation og ledelse", Kjeld Fredens, 2009