Kvindelige ledere

Det kan blive endnu bedre

Vi mangler stadig at rette op på lønforskellen mellem mænd og kvinder. Vi skal have nedbrudt det kønsopdelte arbejdsmarked. Og vi bør i langt højere grad ligestille mænd og kvinder, når de bliver forældre. Det skriver jeg sammen med Lizette Risgaard, næstformand for LO, Ingrid Stage, formand for Dansk Magisterforening og Lisa Herold Ferbing, formand for DJØF i en kronik i Politiken i dag.

En leder skal have styr på tiden – ikke omvendt

En oversvømmet indbakke og en kalender, der er tæt på bristepunktet, kan give de fleste ledere sved på panden. Men med få redskaber har distriktschef i Næstved Kommune Ellen Larsen fået styr på prioriteringerne. Her kan du læse hendes bud på bøger, der giver dig mere luft i hverdagen.

Leder inviterer Kierkegaard inden for i laboratoriet

Newtons lov udelukker ikke Søren Kierkegaards filosofi, mener ledende bioanalytiker Anne-Mette Kjøge. Hun bruger både humanistiske teorier og gamle filosoffer, når hun løser problemer i sin afdeling. Her får du hendes bud på to bøger, der er uundværlige i lederens bogreol.

Nye regler om målsætning for kønsmæssig sammensætning i ledelsesorganer

Med ændringer i selskabsloven, årsregnskabsloven m.v. er der i december 2012 indført regler om, at visse kategorier af virksomheder skal opstille konkrete måltal for kønsfordelingen i det øverste ledelsesorgan. Der skal også udarbejdes en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på øvrige ledelsesniveauer, med henblik på at forbedre fødekæden til det øverste ledelsesorgan. Der skal afrapporteres om målopfyldelsen løbende i årsrapporterne.

De gode ideer opstår i pauserne

Hjernen arbejder også i pauserne. Og når vi hviler os eller kobler fra, opstår de kreative løsninger. Det mener direktør og ekspert i selvledet arbejde Sanina Kürstein, der bruger sin uddannelse som psykomotoriker, når hun underviser i ledelse.