Hvis du derude sidder som kvindelig leder i en region eller i en bank, så stort tillykke – ifølge oddsene burde du nemlig være en mand. Det viser en ny analyse foretaget af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd på vegne af Djøf’s analysebrev DeFacto. 
Mens mænd i gennemsnit har 2,2 gange større chance for at blive ledere end kvinder, er forskellen mellem kønnene endnu større blandt personer med en mellemlang videregående uddannelse: Her har mændene hele 3,3 gange større chance for at blive leder end kvinderne. Forskellen er vokset siden 2002, hvor mænd havde 2,8 gange så store chancer. 
Ekstra stort ledelsesgab i sundhedssektoren
Inden for faggrupper med en mellemlang videregående uddannelse ansat i regionerne – dvs. FTF-faggrupper som fx sygeplejersker, jordemødre, fysioterapeuter og ergoterapeuter – havde mændene hele 8,9 gange så store lederchancer som kvinderne. 
Undersøgelsen bygger på de nyeste tilgængelige tal, som er fra 2011. De viser, at 6,7 procent af alle mænd i 2011 var ledere, mens det kun gjaldt 2,7 procent af kvinderne. Det svarer til et ledelsesgab på fire procentpoint, eller at mænd har 2,5 gange så store chancer for at blive ledere som kvinder.
Hvis man korrigerer tallene for uddannelse, alder, branche og børn giver det et ledelsesgab på 3,3 procentpoint, hvilket svarer til, at mænd har 2,2 gange så store chancer for at blive ledere som kvinder. Præcis samme ledelseschancer generelt set som i 2002. 
Finansansatte kvinder har oddsene imod sig
Til gengæld har de få kvinder, der er ansat i bygge- og anlægsbranchen, gode muligheder for at blive ledere. Her havde mændene i 2011 kun 1,1 gange større chancer for at blive ledere end kvinder.
Den største forskel i ledelseschancer i den private sektor findes i finansierings- og forsikringsbranchen. Her har mænd 3,2 gange så store chancer for at blive ledere som kvinder, hvilket dog er en betydning fremgang siden 2002, hvor mændenes chancer var 6,1 gange større.