Hvilke bøger har haft betydning for din ledelse?
Den første bog, jeg vil fremhæve, er Otto Scharmers "Theori U". Der tiltaler mig, fordi den fokuserer på at være i nuet, acceptere sin situation og handle ud fra den. Den anden bog, jeg gerne vil anbefale, er Kirstine Andersens "Ledelse og Kirkegård".
Selvom jeg er naturvidenskabelig, er jeg jo ikke en robot, og Newtons lov udelukker bestemt ikke Søren Kierkegaards interessante tanker.

Hvis vi kigger nærmere på den første bog, du anbefaler. Hvad er så en U-teori?
En U-teori er en alternativ måde at løse opgaver på. Den kan både bruges, hvis man er alene og i grupper. Overordnet set handler teorien om at se på en bestemt problemstilling uden at lade sig påvirke af, hvad man tidligere har oplevet, så man undgår at hæng fast i vanetænkning.
Som leder benytter jeg mig af U-teorien, når vi skal løse opgaver i personalegrupperne. Den er god, fordi den hjælper os til at komme ud over, hvad vi plejer at gøre, og i stedet får os til at se på den nye opgave, og hvordan vi løser den. Helt konkret spørger jeg ind til medarbejdernes bud på en løsning, og de kommer med forslag og input. Hvis forslagene er gode, nedsætter vi en arbejdsgruppe, som arbejder videre med ideerne.
LÆS OGSÅ: Hvis ikke "Byens Bedste Burger" er den bedste, ryger troværdigheden
Det er vigtigt, at man som leder tør at være den fæle en gang imellem, og tage beslutninger som ikke er populære, mens man andre gange kan sole sig i medarbejdernes anerkendelse. Man skal kunne klare begge roller, også selvom det resulterer i, at man nogle gange føler sig frygteligt alene. Alt, hvad man siger som leder, bliver husket, og hvis man fyrer noget af i farten, vender det tilbage som en bommerang. Derfor skal man kende sig selv og kunne se sig selv i spejlet uden at løbe skrigende bort.
Hvis du har fået lyst til at læse mere:
"Theori U", Otto Scharmer 2009
"Ledelse og Kirkegård", Kirstine Andersen 2006