Som medlem af FTF er du også automatisk medlem af EUROCADRES, der de seneste 20 år har kæmpet for at give seks millioner ledere og fagprofessionelle rettigheder i EU.
"Vi har brugt de seneste 20 år på at skabe en god organisation, der varetager ledernes interesser på et europæisk plan og sørger for, at alle ledere får ordentlige løn- og arbejdsvilkår," siger Marianne Heide, der er vicepræsident i EUROCADRES og personale- og administrationschef i FTF.
Hun peger på uddannelse som et af organisationens vigtigste indsatsområder.
"Vi arbejder for, at de uddannelsestanker, vi har i Danmark, også bliver udbredt i EU-Kommissionen og -Parlamentet. Eksempelvis har vi haft indflydelse på European Qualification Framework , et oversættelses-system for uddannelser, som sikrer, at vi kan uddanne os og bruge vores uddannelse på tværs af landegrænser," siger Marianne Heide.
Fokus på forskning og kvinder
Ud over at kæmpe for ledernes rettigheder forsker EUROCADRES også i ledere og professionelles vilkår på tværs af Europa.
"Vi arbejder for, at forskere og andre såkaldte "vandrende arbejdstagere" skal have internationale retningslinjer for deres løn- og ansættelsesvilkår, så de undgår at blive udnyttet på tværs af grænserne," siger Marianne Heide og fortsætter.
"Hvad kvinderne angår, har vi haft fokus på kvinder i ledelsen både i Danmark og i EU. Og vi har lavet forskning, der undersøger, hvad der skal til for at få flere kvindelige iværksættere i gang," siger Marianne Heide.
I januar 2013 var næsten 40 fagforeningsfolk og eksperter fra 15 europæiske lande samlet i Krakow for at tale om, hvordan man øger andelen af kvindelige iværksættere og støtter deres særlige behov i fagforeningerne.
Vigtig international indflydelse
Ifølge Marianne Heide er fagforeningernes kamp på det internationale plan vigtigere end nogensinde før.
"Verden er blevet global, og som hovedorganisation bliver vi nødt til at orientere os mod det internationale samarbejde. Mange beslutninger er rykket ud af det danske Folketing, og vi bliver nødt til at arbejde politisk for ledere i EU," sige hun.
Og Marianne Heide er ikke i tvivl om, hvad organisationen skal udrette fremover.
"Vi har skabt et grænseløst samarbejde, og i fremtiden vil vi gerne have mere af det samme. Større indflydelse på ledernes og de professionelles arbejdsvilkår," siger Marianne Heide.