Den offentlige sektor skal slankes, gøres mere effektiv og samtidig levere bedre service. Store udfordringerne som kræver samarbejde og fælles indsats fra de offentlige aktører. Derfor har regeringen nedsat en Produktivitetskommission, og den 12. december byder kommissionen inden for i Fællessalen på Christiansborg.
Konferencen skal sætte gang i en debat om produktivitet i den offentlige sektor og er et input til de anbefalinger, som Produktivitetskommissionen skal komme med ved udgangen af 2013. Så hvis du vil have indflydelse på fremtiden i det offentlige, så tilmeld dig, opfordrer produktivitetskommissionens formand Peter Birch.

"Konferencen er åben for alle, der arbejder med den offentlige sektor. Både lederne og repræsentanter for medarbejderne. Vi skal diskutere de problemer, der er i den offentlige sektor blandt andet det stigende krav om dokumentation, tillidsreformen og god ledelse. Diskussionen bliver sat i gang af en række oplægsholdere, der enten selv er ledere eller forsker i den offentlige sektor, mens endnu andre er lønmodtager-repræsentanter eller konsulenter," siger Peter Birch.
Han mener, at lederne kan være med til at afdække, hvad der motiverer de offentligt ansatte, og dermed kan øge produktiviteten.
"Den offentlige sektor har i flere år sukket efter en afbureaukratisering, men udviklingen går desværre i en helt anden retning. Der er behov for, at forholdene i det offentlige bliver forbedret for både medarbejdere og ledere, for trivsel og motivation er afgørende for kvaliteten af de offentlige ydelser, " siger Peter Birch og fortsætter.
"Hvis den offentlige sektor skal reddes, er det vigtigt at få afdækket, hvad der motiverer de offentligt ansatte til at yde deres bedste. Og kommissionen håber, at lederne kan bidrage med ideer, der kan inspirerer politikerne," siger han.
Han fremhæver, at lederne ud over at komme med gode ideer også selv kan hente inspiration på konferencen, hvor oplægsholdere fremlægger den seneste forskning om ledelse i det offentlige.