TR

Wolt-bud leverer varer på scooter på Gammel Køge Landevej

På vej mod retfærdighed og lige vilkår for platformsarbejdere

Med et kæmpe flertal vedtog Europa-Parlamentet onsdag direktivet om arbejdsvilkår for platforms-arbejde. Det er vi glade for i FH. Det betyder nemlig, at de mange personer, der arbejder gennem digitale arbejdsplatforme, får adgang til de almindelige arbejdstagerrettigheder, som de reelt har krav på. Rettigheder som f.eks. feriepenge, pension eller løn under sygdom.

Hvordan organiserer man 2.800 ansatte, der ikke kender den danske model?

Bygge- Anlægs- og Trækartellet (BAT) har etableret et lokalt ’Fagforeningernes Hus’ på Femern. Her samarbejder de om at organisere de ansatte og forhandler med både bygherren og underleverandører på byggeriet. "Det kræver fagligt sammenhold og vedholdenhed på arbejdspladsen at opnå resultater", siger Niclas Rasmussen, Faglig konsulent i HK Privat.

Asbest: Dan håber at føre døtrene op ad kirkegulvet

Krav om autorisation på arbejde med asbest: Lovforslag skal redde liv i byggebranchen

Gennem adskillige år har Blik- og Rørarbejderforbundet kæmpet for krav om autorisation for arbejde med asbest. Folketinget førstebehandler i dag 20. marts lovforslag om autorisation. "Det er på høje tid at, vi får vendt udviklingen, og sat en stopper for dødsfald som følge af arbejde med asbest", siger Flemming H. Grønsund, næstformand i FH.