Voldelig adfærd udgør en stigende udfordring på skoler landet over, og nye data fra Danmarks Lærerforening understreger alvoren af situationen.

En central og bekymrende konklusion er, at fire ud af 10 lærere inden for de seneste to år har været nødt til at foretage en eller flere underretninger med udgangspunkt i voldelig adfærd fra elever.

Disse underretninger skulle normalt føre til passende støtte og intervention, men desværre viser tallene, at dette alt for ofte ikke er tilfældet.

Nye tal fra DLF: Underretninger om voldelig adfærd

76%

har ikke modtaget tilstrækkelig hjælp

21%

har oplevet at der slet ikke blev handlet på underretningen

Ingen handling

Af de lærere, der har underrettet om voldelige episoder, angiver hele 76 procent, at de ikke har modtaget tilstrækkelig hjælp, og hele 21 procent siger endda, at der slet ikke blev handlet på underretningen.

Formanden for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen udtrykker dyb bekymring over de dystre tal i en pressemeddelelse på dlf.org.

Han understreger vigtigheden af, at underretninger om voldelig adfærd tages alvorligt og fører til passende handling. Madsen påpeger desuden, at kommunernes stramme økonomi og ventetid i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) bidrager til forsinket eller mangelfuld hjælp og støtte på skolerne.

Lærerne skal kunne stole på, at deres underretninger bliver taget alvorligt, og at de fører til den nødvendige handling!

Gordon Ørskov Madsen

”Når en lærer underretter, skal det tages alvorligt. Det gælder ikke mindst, når der er tale om voldelig adfærd, som har konsekvenser for både den enkelte elev, klassen og skolens fællesskab. Det er vigtigt, at der bliver handlet og sat ind med den rigtige hjælp,” siger Gordon Ørskov Madsen til dlf.org og fortsætter:

“Jeg ser kommuner, der er under pres, og som mangler overskuddet til at sætte ind. Men det går ikke. Hver gang, der ikke kommer den nødvendige hjælp, får problemerne lov at vokse sig større. Lærerne skal kunne stole på, at deres underretninger bliver taget alvorligt, og at de fører til den nødvendige handling”

En tidligere undersøgelse fra DLF påpegede, at hver anden lærer og børnehaveklasseleder oplevede voldelige episoder på ugentlig basis. Samt at mere end hver tredje lærer har været udsat for fysiske angreb fra elever inden for det seneste år.

Kilde: dlf.org