Onsdag den 15. november afholdt FH’s EU-kontor i Bruxelles et online MorningBrief i samarbejde med 3F under emnet ’talentudvikling’. Spændende talere kom på banen fra Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet, EU-agenturet Eurofound og den europæiske fagbevægelse.

Talerne var ikke i tvivl om, at vi både nationalt i Danmark og i resten af EU har brug for kvalificeret og bæredygtig arbejdskraft – og det skal vi finde en løsning på. Men svaret er ikke blot at åbne grænserne for udenlandske arbejdstagere, der risikerer at blive udnyttet som billig arbejdskraft. 

Nej, ifølge talerne er det åbenlyse svar først og fremmest at investere i opkvalificering og talentudvikling af EU’s allerede eksisterende arbejdsstyrke, og at sikre de mange mennesker uden for arbejdsmarkedet adgang til uddannelse.

Derudover er arbejdsgiverne simpelthen nødt til at indse, at løn- og arbejdsvilkår også spiller en central rolle for, om den kvalificerede arbejdsstyrke overhovedet er interesserede i at arbejde for dem.

Løsningen på manglende kvalificeret arbejdskraft handler også om løn- og arbejdsvilkår

For at kaste et blik på de mulige løsninger, havde vi inviteret vores danske medlem af Europa-Parlamentet, Christel Schaldemose (S), samt Ana Carla Pereira fra Kommissær Schmit-kabinettet i Europa-Kommissionen med som talere. Derudover var der en fagbevægelses- og forskningsrepræsentant.

Schaldemose slog et slag for, at den kvalificerede arbejdskraft er at finde i EU, hvis blot vi investerer i opkvalificering af den eksisterende arbejdsstyrke. Samtidig skal man turde gøre dét, der skal til, for at tiltrække kvalificerede medarbejdere – nemlig at forbedre løn- og arbejdsvilkår.

Der er ikke behov for at hente kvalificeret arbejdskraft udefra, når potentialet allerede er inden for EU’s grænser.

Schaldemose understregede desuden behovet for at inddrage arbejdsmarkedets parter mere, når det handler om at forudse og løse udfordringerne på fremtidens arbejdsmarked, som f.eks. manglen på kvalificeret arbejdskraft.

Pereira pointerede at mange af de sektorer, der har svært ved at finde kvalificeret arbejdskraft, også er dem, der har de dårligste løn- og arbejdsvilkår.

Desuden står vi over for den grønne- og digitale omstilling, der både kræver nye typer jobs og færdigheder – derfor er manglen på kvalificeret arbejdskraft heller ikke begrænset til bestemte uddannelsesniveauer, men er bredt funderet, sagde Pereira. 

Fagforeningsrepræsentanten stemte i hvad angår linket mellem mangel på kvalificeret arbejdskraft og dårlige løn- og arbejdsvilkår. Hun mente, at vi skal ændre vores sprog, så det handler om mennesket – om arbejdstageren – og ikke bare om ’færdigheder’ som er en gave til arbejdsgiverne. 

Forskningsrepræsentanten fremhævede vigtigheden af at sikre jobkvalitet, hvis man vil tiltrække kvalificerede medarbejdere. Særligt i sundheds-, transport- og landbrugssektoren viser forskningen at det har afgørende betydning for manglen på kvalificeret arbejdskraft.

Europa-Kommissionen præsenterer talentmobilitetspakke

Samme dag som vi i FH afholdt MorningBrief om talentudvikling, var også dagen hvor Europa-Kommissionen præsenterede sin talentmobilitetspakke, der indeholder flere tiltag, hvis formål er at bidrage til at EU kan tiltrække udenlandsk arbejdskraft og samtidigstyrke arbejdskraftsmobiliteten på tværs af grænserne i EU.

Ifølge Europa-Kommissionen står det europæiske arbejdsmarked over for store udfordringer, fordi mange arbejdsgivere kæmper med at finde de ansatte, de har brug for. Europa-Kommissionen påpeger i baggrunden for pakken, at den aldrende demografi i EU gør det endnu mere udfordrende, og derfor er en kvalificeret arbejdsstyrke afgørende for EU’s konkurrenceevne, vækst og innovation. 

Europa-Kommissionens talentmobilitetspakke indeholder fire konkrete initiativer:

Europa-Kommissionens talentmobilitetspakke indeholder fire konkrete initiativer:

1. En meddelelse om styrkelse af arbejdskraftsmobiliteten i EU

2. Lovgivning om oprettelse af en EU-talentpulje med henblik på at matche arbejdsgivere fra EU med jobsøgende fra ikke EU-lande

3. En henstilling om anerkendelse af tredjelandsstatsborgeres kvalifikationer

4. En henstilling om rammerne for læringsmobiliteten i EU

Som led i talentmobilitetspakken, foreslår Europa-Kommissionen tre nye EU-mål, som bør opnås inden 2030 for at øge af talentmobiliteten på tværs af grænserne for både for unge på kandidatuddannelser og erhvervsuddannelser, samt for personer med begrænsede muligheder. 

Læs om målene i her: