I sidste uge holdt EU-agenturet Eurofound seminar om den grønne og digitale omstilling. På seminaret blev det debatteret, om omstillingen vil have en positiv eller negativ indvirkning på den aktuelle problemstilling med mangel på arbejdskraft i EU.

På seminaret deltog flere talere, herunder bl.a. danske Maria Jepsen, der er vicedirektør for Eurofound og tidligere direktør for den europæiske fagbevægelses forskningsinstitut, ETUI.

Hun gav et indblik i det kommende år, der er det sidste i Eurofounds igangværende forskningsprogram for 2021-2024. Med mere end 50 kommende projekter, vil Eurofounds forskning bl.a. fokusere på fjernarbejde (’telework’), jobkvalitet, plejesektoren, samt den digitale- og grønne omstilling.

Jepsen slog et slag for, at forskningen i det kommende år vil begynde at fokusere på alle arbejdstagere frem for udvalgte grupper. En af de helt store udfordringer bliver ifølge Jepsen at finde ud af, hvordan vi i takt med demografiske ændringer bibeholder arbejdstagere på arbejdsmarkedet. Men det handler ikke blot om at bibeholde dem – det handler også om at sikre dem ordentlige vilkår. Det er vi i FH meget enige i.

Vilkår og muligheder skal forbedres!

Eurofound vil desuden undersøge, hvordan den grønne og digitale omstilling bringer både muligheder og udfordringer med sig på arbejdsmarkedet.

Hvad angår den grønne omstilling, vil fokusset være på social dialog, samt måling af omstillingens indvirkning på det enkelte individs livskvalitet. Ift. den digitale omstilling, vil der være et særligt fokus på små- og mellemstore virksomheder, for at se på sektorale ændringer og hvordan de forskellige aktører reagerer på disse.

Det seneste års forskning viser, at der er et stort behov for at komme problemerne med manglende arbejdskraft til livs. Ifølge Eurofounds beskæftigelsesafdeling, skaber manglen på arbejdskraft tre primære udfordringer for virksomhederne:

Primære udfordringer for virksomhederne

Primære udfordringer for virksomhederne

  1. Det begrænser produktionen, innovationen, konkurrenceevnen og kvaliteten af service.
  2. Det truer målsætningerne om klimaneutralitet og digitale opkvalificeringer.
  3. Det leder til øgede arbejdsbyrder, der risikerer at resultere i større mangel på arbejdskraft.

For hver sektor er der forskellige faktorer, der spiller en rolle for, om det er en attraktiv sektor at søge arbejde i. Men én ting går på tværs – der er behov for forbedrede vilkår, hvad end det drejer sig om bedre løn- og arbejdsvilkår, mere fokus på inklusion af underrepræsenterede grupper, eller bedre mulighed for efteruddannelse og opkvalificering.

I Danmark er den største årsag til udfordringer med at finde arbejdskraft inden for det digitale område netop manglen på kvalifikationer. Samtidig ligger Danmark i bund – kun overgået af Rumænien – når det handler om arbejdstagernes mulighed for opkvalificering i forbindelse med sit arbejde.

Tina Weber, der er forskningschef i Eurofounds afdeling for arbejdsliv, påpeger derfor, at der særligt er tre ting, der skal adresseres, hvis manglen på arbejdskraft skal kommes til livs:

Eurofound anbefaler

  1. Gør sektorerne og arbejdspladserne attraktive for arbejdstagerne med gode vilkår.
  2. Aktiver den underrepræsenterede arbejdskraft (migranter, kvinder og folk med handicap).
  3. Brug den eksisterende arbejdskraft ved at tilbyde opkvalificering og efteruddannelse.

Eurofounds kommende forskningsprogram for 2025-2028 vil fokusere på analyser, der kigger på klimaforandringer, den digitale omstilling, livs- og arbejdsvilkår mm. som en samlet enhed, frem for at se på dem som enkeltdele, der ikke påvirker hinanden – fordi det gør de, ifølge Eurofound.