Bemærk, at Danmarks Statistik oplyser, at ledigheden i december var ekstraordinært lav pga. ændret mønster for ferieafholdelse i forbindelse med den nye ferielov.

Det har i modsat retning også påvirket udviklingen fra december til januar, hvor ledigheden steg.

Download til print:: “Ledigheden faldt igen i februar” (PDF)

Tabel 1: Oversigt over udviklingen i arbejdsløsheden
Anm.: ”Ændring” stemmer ikke nødvendigvis overens med forskellen på de viste måneder på grund af afrunding. De faktiske tal er opgjort som opregnede faktiske. Kilde: Danmarks Statistik.

Der var fald i ledigheden i februar 2022 på tværs af alle aldersgrupper. Ledighedsprocenten faldt mest blandt de 25-29-årige, jf. tabel 4 og figurer på side 3, hvor ledigheden dog fortsat er den højeste på 4,3 pct.

Der var også fald i ledigheden blandt alle de FH-relaterede a-kasser. Ledigheden blandt FH-a-kasser samlet set var i februar 2022 på 2,6 pct. af de forsikringsaktive, hvilket er 0,3 pct.-point lavere end i januar 2022, jf. tabel 4 og figurer

Teknikernes a-kasse og 3F’s a-kasse har p.t. den højeste ledighed på hhv. 4,3 pct. og 3,9 pct., mens DSA og FOA’s a-kasse har den laveste ledighed på hhv. 0,9 pct. og 1,5 pct

Fakta om arbejdsløshedsbegreber og aktiveringsgrader

  • Nettoarbejdsløsheden er den registerbaserede arbejdsløshed ekskl. aktiverede.
  • Bruttoarbejdsløsheden er den registerbaserede arbejdsløshed inkl. aktiverede.
  • Den registerbaserede arbejdsløshedsstatistik opgør fuldtidspersoner.
  • Aktiveringsgraden er andelen af de bruttoarbejdsløse, der er i aktivering.
  • AKU-arbejdsløsheden er en stikprøvebaseret undersøgelse af tilknytning til arbejdsmarkedet og måles i antal personer.
  • AKU-arbejdsløsheden er et gennemsnit over tre måneder, derfor bør der sammenlignes med tal, der ligger mindst tre måneder tilbage i tiden
Arbejdsløshed fordelt på nettoarbejdsløshed
Anm.: Data for aktiveringsgrad og AKU er sæsonkorrigeret. AKU-tal er baseret på tre måneders glidende gennemsnit. Der er muligt databrud i AKU i januar 2016 og igen i januar 2017. Seneste observation for AKU fra Danmarks Statistik er december 2021. Kilde: Danmarks Statistik.
Bruttoarbejdsløshed fordelt på ydelsestypen
Anm.: Data er sæsonkorrigeret. Kilde: Danmarks Statistik.
Arbejdsløshedprocent fordelt på udvalgte a-kasser
Anm.: Data er sæsonkorrigeret. Egen sammenkædning og sæsonkorrektion af a-kassefordelte arbejdsløshedsprocenter. Ledigheden for Din Faglige A-kasse (FAK) er før 2021 beregnet som summen af ledige i hhv. Byggefagenes a-kasse og El-fagets a-kasse. Kilde: Danmarks Statistik.
Tabel 2: Bruttoarbejdsløshed, sæsonkorrigerede tal
Anm.: De skraverede søjler svarer til henholdsvis årsgennemsnit og år-til-dato-gennemsnit. ”Ændring” stemmer ikke nødvendigvis med forskellen på de viste måneder på grund af afrunding. De procentvise ændringer er beregnet på ikke-afrundede tal. Ledigheden for Din Faglige A-kasse (FAK) er før 2021 beregnet som summen af ledige i hhv. Byggefagenes a-kasse og El-fagets a-kasse.

” FH i alt” indeholder alle de a-kasser, der har tilknytning til FH, inklusiv FTF-A, Min a-kasse og DSA. ** Min a-kasse, FTF-A og DSA dækker alle både faggrupper inden for FH og uden for FH. *** ”Akademikere” indeholder følgende a-kasser: Akademikernes A-kasse, A-kassen for Journalistik, kommunikation og sprog, CA og Magistrenes A-kasse. **** ”Tværfaglige” indeholder følgende a-kasser: ASE, Det faglige hus’ a-kasse, Frie Funktionærers a-kasse, Kristelig a-kasse og ledernes a-kasse.

Kilde: Danmarks Statistik, egen sammenkædning og sæsonkorrektion på a-kasser.
Tabel 3: Bruttoarbejdsløshed, faktiske tal
Bruttoarbejdsløshed, faktiske tal
Anm.: De skraverede søjler svarer til henholdsvis årsgennemsnit og år-til-dato-gennemsnit.A-kassetal er opgjort som foreløbig opgørelse. De resterende tal er opgjort som opregnede faktiske. Ledigheden for Din Faglige A-kasse (FAK) er før 2021 beregnet som summen af ledige i hhv. Byggefagenes a-kasse og El-fagets a-kasse.

” FH i alt” indeholder alle de a-kasser, der har tilknytning til FH, inklusiv FTF-A, Min a-kasse og DSA. ** Min a-kasse, FTF-A og DSA dækker alle både faggrupper inden for FH og uden for FH. *** ”Akademikere” indeholder følgende a-kasser: Akademikernes A-kasse, A-kassen for Journalistik, kommunikation og sprog, CA og Magistrenes A-kasse. **** ”Tværfaglige” indeholder følgende a-kasser: ASE, Det faglige hus’ a-kasse, Frie Funktionærers a-kasse, Kristelig a-kasse og ledernes a-kasse.

Kilde: Danmarks Statistik og egen sammenkædning på a-kasser.
Tabel 4: Arbejdsløshedsprocent, bruttoarbejdsløshed
Anm.: De skraverede søjler svarer til henholdsvis årsgennemsnit og år-til-dato-gennemsnit. A-kassetal er opgjort som foreløbig opgørelse. De resterende tal er opgjort som opregnede faktiske. Ledigheden for Din Faglige A-kasse (FAK) er før 2021 beregnet som summen af ledige i hhv. Byggefagenes a-kasse og El-fagets a-kasse. * ” FH i alt” indeholder alle de a-kasser, der har tilknytning til FH, inklusiv FTF-A, Min a-kasse og DSA. ** Min a-kasse, FTF-A og DSA dækker alle både faggrupper inden for FH og uden for FH. *** ”Akademikere” indeholder følgende a-kasser: Akademikernes A-kasse, A-kassen for Journalistik, kommunikation og sprog, CA og Magistrenes A-kasse. **** ”Tværfaglige” indeholder følgende a-kasser: ASE, Det faglige hus’ a-kasse, Frie Funktionærers a-kasse, Kristelig a-kasse og ledernes a-kasse. Kilde: Danmarks Statistik, egen sammenkædning og sæsonkorrektion på a-kasser.

Tabel 5: Aktiveringsgrad

Aktiveringsgrad