I årevis har det danske arbejdsmarked ventet på at få svar på et yderst principielt spørgsmål: Kan en udenlandsk domstol underkende den måde, vi løser konflikter om overenskomstbrud på i Danmark?

Spørgsmålet trængte sig på, da Arbejdsretten i 2017 idømte det italienske firma Solesi en bod på 14 mio. kr.

Firmaet havde brudt overenskomsten og groft underbetalt ca. 130 medarbejdere under byggeriet af en olieterminal i Fredericia for Dong Energy (i dag Ørsted).

Solesi nægtede at acceptere boden med henvisning til, at dommen fra den danske Arbejdsret var i strid med den italienske forfatning. Firmaet gik derefter til en siciliansk domstol, der gav Solesi medhold.

Det har været den rene gift for vores ordnede forhold på arbejdsmarkedet, at udenlandske firmaer reelt har haft mulighed for at omgå danske overenskomster. Bekymringen er selvfølgelig vokset i takt med, at udenlandske – og særligt italienske – firmaer fylder mere og mere i Danmark

Lizette Risgaard

3F ankede derefter dommen, som nu er blevet omgjort af en italiensk appeldomstol: Solesi SKAL betale boden.

Dermed har den italienske appeldomstol foreløbig lukket et hul i reglerne, der længe har gjort det muligt for italienske virksomheder at omgå reglerne på det danske arbejdsmarked.

Hun glæder sig derfor over den italienske dom.

Synliggør det kolossale pres fra udlandet

”Dommen fastslår, at vi rent faktisk har den retstilstand, vi mente, var den eksisterende. Det er en yderst vigtig afgørelse.

Hvis vi skal have et effektivt arbejdsretligt system i Danmark, kræver det, at danske domme om bod til udenlandske virksomheder kan blive inddrevet i udlandet. Ellers vil udenlandske virksomheder ikke respektere de danske regler,” siger FH-formanden.

Samtidig finder Lizette Risgaard det dybt frustrerende, at det overhovedet skal være nødvendigt at føre sager som Solesi-sagen.

Sagen viser jo det kolossale pres fra udlandet, som vores danske løn- og arbejdsvilkår er oppe imod. Efter en årelang og ressourcekrævende retsproces, har den italienske appeldomstol jo faktisk kun fastslået noget, der burde være fundamentalt

Lizette risgaard

”Sagen viser jo det kolossale pres fra udlandet, som vores danske løn- og arbejdsvilkår er oppe imod. Efter en årelang og ressourcekrævende retsproces, har den italienske appeldomstol jo faktisk kun fastslået noget, der burde være fundamentalt”, siger hun.

Nødvendigt at kunne håndhæve reglerne

Lizette Risgaard understreger, at den nye italienske dom ikke i sig selv er nok til at få udenlandske firmaer til at stoppe med fusk, svindel og underbetaling i Danmark. Der må mere håndfaste redskaber til også.

”Det er stadig nødvendigt, at vi kan forsvare det danske arbejdsmarked mod fusk og løndumping. Vi er nødt til at kunne håndhæve vores regler effektivt.

Det forudsætter fx, at danske myndigheder sikrer en mere effektiv håndhævelse af arbejdsklausuler, når de sender opgaver i udbud. Og det forudsætter, at den fælles myndighedsindsats mod social dumping bliver styrket”, siger FH-formanden.

I den danske fagbevægelse afventer man nu, om dommen bliver anket til den italienske forfatningsdomstol.