En tredjedel af de arbejdstimer, som udstationerede medarbejdere lægger på byggeprojekter i Danmark er i løbet af det seneste halve år blevet udført af italienske firmaer. Det viser en ny analyse fra fagforbundet 3F.

Fagbevægelsen vil stærkt opfordre danske bygherrer til at tage alle nødvendige forholdsregler, hvis de tegner kontrakt med italienske leverandører

Arne Grevsen, Næstformand i FH

Analysen viser også, at italienske virksomheder generelt får flere og flere opgaver i Danmark. I 2014 blev italienske firmaer registreret for 533 opgaver i Danmark, fire år senere var tallet fire gange så højt. I år tegner tallet til at blive endnu højere.

Eksplosiv stigning

Antal registrerede arbejdsopgaver i Danmark fra italienske firmaer.

2014: 533
2015: 775
2016: 1.517
2017: 2.215
2018: 2.230
2019 – første halvår: 1.990

Kilde: 3F. Analyse af italienske firmaer, 2014-2019.

Tallene overrasker og bekymrer næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Arne Grevsen. For sporene skræmmer: Flere italienske byggeentreprenører har i den senere tid sat nye lave standarder for løndumping og svindel i Danmark (se faktaboks nederst). Det har de kunnet gøre uden konsekvenser pga et nyligt opstået, kæmpe smuthul i italiensk lovgivning.

”Fagbevægelsen vil stærkt opfordre danske bygherrer til at tage alle nødvendige forholdsregler, hvis de tegner kontrakt med italienske leverandører. De aktuelle skandalesager viser, at italienske firmaer i øjeblikket kan drive virksomhed i Danmark uden at overholde reglerne på det danske arbejdsmarked,” siger Arne Grevsen.

Helt uholdbar situation

”Vi er alvorligt bekymrede over, at italienske firmaer har fået mulighed for omgå dansk arbejdsret – og bekymringen stiger selvfølgelig i takt med, at italienske firmaer fylder mere og mere i Danmark. FH opfordrer kraftigt danske bygherrer til at tage alle nødvendige forholdsregler, hvis de tegner kontrakt med italienske leverandører. De aktuelle skandalesager viser, at italienske firmaer i øjeblikket kan drive virksomhed i Danmark uden at overholde reglerne på det danske arbejdsmarked,” siger han.

Sagerne viser ifølge Arne Grevsen, at der er ved at blive skabt et parallelt arbejdsmarked, hvor danske regler om løn og ansættelsesvilkår ikke gælder.

Han peger på, at italienske firmaer for tiden har held til at udnytte forskellene i italiensk og dansk retstradition til at sætte det danske arbejdsretlige system ud af kraft.

”Hvis vores retssystem ikke bliver respekteret i andre EU-lande, forsvinder jo selve forudsætningen for den frie bevægelighed. Det er et meget alvorligt problem og en helt uholdbar situation. Derfor bliver EU nødt til at finde en løsning på problemet, ” siger Arne Grevsen.

Italienske skandale-firmaer

En opgørelse fra forbundet 3F i 2018 viser, at der bag fem af de ti største sager om løndumping på danske byggerier står italienske entreprenører.

Italienske bagmænd har løndumpet for 70 millioner i Danmark. (fagbladet3f.dk)

Firmaet Solesi fik i 2017 en bod fra Arbejdsretten for at snyde 130 udenlandske bygningsarbejdere for i alt 14 mio. kr. under byggeri for Dong Energy i Fredericia. Firmaet gik siden til en italiensk domstol, der sidste år bestemte, at boden hverken kunne anerkendes eller inddrives i Italien.

Dansk fagbevægelse har nu anket dommen, og den principielle sag følges af Beskæftigelsesministeriet. Sagen afklares først i 2021 – og indtil da er det uklart, om italienske virksomheder behøver at overholde danske overenskomster, når de udfører arbejde i Danmark.


Italiensk byret underkender dansk dom om millionbod

To yderligere italienske entreprenører er i juli i år blevet dømt til at betale 7,6 mio. kr. for systematisk løndumping på prestigebyggeri på Amager for medicinalgiganten Ferring. Da virksomhederne ikke har betalt, skal de videreføres i Italien.

Håndværkere snydt på rigmands prestigebyggeri (fagbladet3f.dk)

Læs mere om “social dumping” på fho.dk

SOCIAL DUMPING

Bag hver femte ud af de ti største og mest alvorlige sager om social dumping står italienske skandalefirmaer

Italienske firmaer står for hver tredje arbejdstime blandt de udstationerede medarbejdere på danske byggeprojekter