En sag, der i øjeblikket kører i Italien, kan få store konsekvenser for det danske arbejdsretlige system – og ikke mindst for bekæmpelsen af social dumping.

Sagen begyndte at rulle, da det italienske firma Solesi nægtede at betale en bod på 14 mio. kroner til 3F, som Arbejdsretten idømte firmaet i 2017. Solesi blev idømt boden for at bryde overenskomsten og groft underbetale ca. 130 medarbejdere. Det skete under det daværende Dong Energys (i dag Ørsted) byggeri af en olieterminal i Fredericia.

Men Solesi hævder, at Arbejdsrettens bod strider mod grundlæggende principper i den italienske forfatning. Firmaet mener, at man kan se den store bod som en straf, som er idømt uden en klar retsregel. Det sidste har både 3F og det daværende LO (nu Fagbevægelsens Hovedorganisation) erklæret sig lodret uenige i.

Siciliansk domstol giver Solesi ret

Alligevel valgte Solesi at køre sagen videre ved en lokal domstol på Sicilien. Her vurderede en italiensk dommer, at Solesi ikke behøvede at anerkende dommen fra Danmark.

Den italienske dommer argumenterer med, at boden fra Arbejdsretten er en strafferetlig sanktion, som er afsagt i strid med principper i den italienske forfatning.

Den sicilianske domstol henviser her til en nødbestemmelse i EU-reglerne. Bestemmelsen giver et medlemsland mulighed for at afvise en dom, der er afsagt i en anden medlemsstat – HVIS dommen vel at mærke strider mod grundlæggende retsprincipper i medlemslandet.

På den måde har det enkelte medlemsland en sikkerhed for, at landets grundlæggende retsprincipper ikke bliver kørt over af EU-lovgivning.

Hullet i reglerne skal lappes

Problemet er ifølge næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, Arne Grevsen, at bestemmelsen kan misbruges – sådan som Solesi er i gang med: Nemlig til at smyge sig uden om det ellers klare udgangspunkt, at et medlemsland skal anerkende og sikre inddrivelse af domme, der er afsagt i andre EU-lande.

Solesi-sagen viser, at der er akut behov for, at EU sikrer, at EU-landene som udgangspunkt gensidigt respekterer hinandens retssystemer, mener Arne Grevsen.

”Retstilstanden er utilstrækkelig i dag. Hvis vi skal kæmpe for det danske arbejdsretlige system i andre EU-lande, hver gang der opstår en sag – så kan fx italienske virksomheder drive virksomhed i Danmark uden at overholde reglerne på det danske arbejdsmarked. Selve forudsætningen for den frie bevægelighed forsvinder, hvis vores retssystem ikke bliver respekteret i andre EU-lande,” siger Arne Grevsen.

Respekt for danske regler

Sagen i Italien handler grundlæggende om, hvorvidt andre lande skal anerkende det danske arbejdsretlige system og vores måde at løse konflikter om overenskomstbrud på.

”Hvis vi skal have et effektivt arbejdsretligt system i Danmark, kræver det, at danske domme om bod til udenlandske virksomheder kan blive inddrevet i udlandet. Ellers vil udenlandske virksomheder ikke respektere de danske regler,” siger Arne Grevsen.

Selve forudsætningen for den fri bevægelighed forsvinder, hvis vores retssystem ikke bliver respekteret i andre EU-lande

Arne Grevsen, næstformand Fagbevægelsens Hovedorganisation

Men hullet i EU-reglerne gør det, ifølge Arne Grevsen, næsten umuligt for dansk fagbevægelse at få inddrevet pengene fra en bod, som fx den aktuelle bod til Solesi.

Det vil måske tage to-tre år, før sagen i Italien er afsluttet. I løbet af den tid kan virksomheden gå konkurs eller på anden måde forsvinde – og så der ikke længere er nogen bod at inddrive.

Arne Grevsen peger på, at andre udenlandske virksomheder kan blive fristet til også at føre den slags sager for at undgå eller udsætte betaling af en millionbod.

FH: Regeringen må tage affære

Derfor er det nødvendigt, at regeringen nu ser nærmere på EU-bestemmelsen, mener Arne Grevsen ”Det dur ikke, at andre lande kan underkende vores retssystem. Man skal grundlæggende kunne stole på, at afgørelser truffet af en national domstol står ved magt og kan håndhæves. Nu må den danske regering tage affære i EU – både politisk og juridisk. EU må indse, at forordningen ikke dur, hvis den kan misbruges på denne måde”, siger Arne Grevsen.

Han pointerer, at FH og DA er enige i spørgsmålet – og understreger, at det er afgørende, at arbejdsmarkedets parter og beskæftigelsesministeren står sammen i den aktuelle sag og forsvarer Arbejdsrettens autoritet i andre lande.

Beskæftigelsesministeren: Alvorlig sag for det danske arbejdsmarked

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har da også tidligere i pressen understreget, at han ser på sagen med stor alvor. I marts måned mødtes han med formand for FH, Lizette Risgaard.

Sådan kan Løkke bekæmpe social dumping

Fra 2020 er der ikke længere afsat penge på finansloven til kontrol af udenlandske virksomheder. Det bør ændres, mener FH.

Næstformand i FH, Arne Grevsen:

”Hvis Lars Løkke virkelig ønsker at gøre noget ved social dumping, som han har givet udtryk for – så bør han sørge for den nødvendige kontrol, og at man effektivt kan inddrive krav mod udenlandske virksomheder”.

”Fagforeningerne bruger urimeligt mange ressourcer på at håndhæve overenskomster over for udenlandske virksomheder med medarbejdere, der endnu ikke er organiserede. Det bør være en opgave for de danske myndigheder at inddrive krav i andre EU-lande”.

Her lovede ministeren, at Beskæftigelsesministeriet ville forsøge at intervenere i sagen. Derudover vil han rejse sagen over for EU-Kommissionen.

Sagen rejser ifølge Troels Lund Poulsen et principielt spørgsmål om, hvordan man sikrer, at afgørelser afsagt ved Arbejdsretten respekteres og kan gennemføres i andre EU-lande. ”Hvis vi skal sikre ordnede forhold på det danske arbejdsmarked, er det helt centralt, at indgåede overenskomster med udenlandske tjenesteydere bliver håndhævet effektivt”, lyder en tidligere udtalelse fra ministeren.

Hvad sker der nu?

Forbundet 3F har anket dommen fra den italienske domstol, og appelsagen skal nu prøves inden for rammerne af det italienske retssystem.

Nu afventer parterne på det danske arbejdsmarked med spænding på, hvilke konsekvenser sagen kan få for det danske arbejdsretlige system og for mulighederne for at bekæmpe social dumping.