Da coronakrisen ramte Danmark, blev det endnu engang understreget, at vi har en unik model for at løse udfordringer i Danmark. Vi har en lang og stærk tradition for, at arbejdsmarkedets parter tager ansvar, og finder sammen med regeringen for at finde fælles løsninger.

Vi så det, da vi på rekordtid fik en lønkompensation op at stå, som reddede i tusindvis af danske arbejdspladser. Vi har set det i forbindelse med aftalen om arbejdsfordeling, som også vil holde hånden under job, som stadig er ramt af coronakrisen.

Trepartsaftaler er effektiv medicin

Og senest har vi lavet en aftale som betyder, at forældre med hjemsendte børn kan få barselsdagpenge, ind til barnet igen kan komme i skole eller daginstitution. 

De trepartsaftaler vi har indgået har vist sig at være en effektiv medicin til at behandle coronakrisen på arbejdsmarkedet.

Modsat mange andre lande så er de fleste i Danmark omfattet af overenskomster, som er forhandlet mellem lønmodtagernes og arbejdsgivernes organisationer. Derfor kan vi på vegne af medarbejdere og arbejdsgivere forhandle med hinanden samt politikerne for at lande samfundsforbedrende aftaler.

Det betyder, at Danmark har et ekstra gear at køre i, både når det skal gå stærkt, og når det kommer til at lande aftaler, som er bredt funderet. I løbet af coronaperioden har vi landet ekstraordinært mange trepartsaftaler.

Den danske model rykker hurtigt

Det viser styrken i modellen, at vi kan rykke hurtigt, når verden flytter sig hurtigt og sikre at vi tilpasser os de nye udfordringer, som coronakrisen har budt hele vores samfund.

Vi husker alle tilbage til marts, hvor Danmark blev lukket ned. Ingen vidste hvor mange virksomheder, der ville lukke, og hvor mange mennesker, der ville miste deres job.

På rekordtid indgik vi en aftale med politikerne om lønkompensation. Ordningen blev i flere runder forlænget gennem nye trepartsaftaler. Vi stod i en lignende situation sidst i august. Ordningen for lønkompensation udløb. Vi risikerede igen massefyringer.

Vi aftalte, at når der kun er job til fx fire i stedet for seks medarbejdere på arbejdspladsen, så kan vi undgå fyringer ved i en midlertidig periode at dele arbejdet.

Men det er ikke kun, når krisen banker på, og økonomien får røde tal, at den danske model viser sit værd. I de senere år har vi indgået en lang række trepartsaftaler, som skridt for skridt har rykket det danske arbejdsmarked i den rigtige retning både set fra lønmodtagers og arbejdsgivers side.

Det har handlet om integration af flygtninge, erhvervsuddannelser, praktikpladser, arbejdsmiljø og andre områder, hvor vi har været med til at løse væsentlige samfundsudfordringer. Det er noget, som vi ofte bryster os af både nationalt og internationalt.

Medarbejdere og virksomheder skal se værdien i at være organiserede

Men midt i skåltalerne og opbakningen er det også vigtigt at huske på, at modellen kun er stærk, så længe den har opbakning fra medlemsvirksomheder og fagforeninger.

Vi kan kun finde løsninger, hvis vi fortsat repræsenterer et bredt udsnit af virksomheder og medarbejdere.

Derfor er det vigtigt, at vi fortsat arbejder for, at virksomheder og medarbejdere kan se værdien af at være organiserede og af de løsninger, som kommer ud af forhandlingslokalet. Vi skal med andre ord løbende arbejde på, at den danske model også står stærkt i fremtiden.

Forfatterne:

Dette indlæg er bragt i Børsen 05.10.20.

Indlægget er skrevet af:

  • Lizette Risgaard,
  • Peter Hummelgaard og
  • Jacob Holbraad

Desuden er det samtidig essentielt, at der fra politisk side er stor opbakning til modellen. Lovgivning skal ikke styre alt. Områder som har med arbejdslivet på arbejdsmarkedet at gøre, skal aftales mellem parterne.

Den danske model skal forklares og forsvares internationalt

Det er de fleste i det danske Folketing heldigvis med på, men når vi kommer uden for landets grænser, er forståelsen ikke altid til stede. EU-Kommissionen arbejder fx i disse år med en række forslag, som blandt andet går ud på at fastsætte fælles regler for blandt andet mindsteløn og andre forhold, som i Danmark bliver reguleret i overenskomsten.

Her har vi endnu en fælles opgave i at forsvare og forklare den danske model.

I Danmark er vi vant til at være uenige fagbevægelse, regering og arbejdsgivere imellem. Men vi er tilsvarende gode til at lave aftaler, som gavner virksomheder, medarbejdere og hele vores land.

Det gør vi ikke kun ved trepartsbordet. Det sker hver eneste dag landet rundt. Det kan og skal vi være stolte af. Det er den danske model – lokalt og nationalt.