”Det et vigtigt at forældrene sikres en indtægt, og det er jeg meget tilfreds med”, siger Lizette Risgaard.

Den netop indgåede aftale betyder, at der bliver indført en midlertidig ret til dagpenge for forældre, der må blive hjemme og passe deres børn.

Dagpenge i op til ti arbejdsdage pr barn

Aftalen omfatter de forældre, der opfylder barselslovens betingelser for ret til dagpenge, herunder beskæftigelseskravet. Ordningen omfatter alene lønmodtagere i ansættelse.

Forældrene kan få dagpenge i op til ti arbejdsdage pr barn. Der gives støtte til én forælder pr. hjemsendelsesdag, og barnet må være max 13 år.

Hvis forældrene bor sammen, og begge er lønmodtagere, er det en betingelse, at ingen af forældrene har mulighed for hjemmearbejde, og at de ikke har omsorgsdage eller afspadsering, de kan bruge til pasning af barnet.

Ordningen gælder fra vedtagelsen i Folketinget frem til den 31. december 2020.

Læs aftalen her