Af Christiane Miβlbeck-Winberg, Europapolitisk chef i DA og Lise Lotte Toft, afdelingschef FH

Arbejdsmarkedets parter på europæisk niveau har indgået en aftale, der giver konkrete værktøjer til digitalisering på arbejdspladserne i de europæiske lande. Håbet er, at parterne fremadrettet kan indgå flere aftaler, der kan stå i stedet for ny EU-lovgivning.

CORONAKRISEN HAR UNDERSTREGET vigtigheden af digitale løsninger, når det kommer til øget beskæftigelse, produktivitet og forbedringer af arbejdsvilkår samt omskoling.

Derfor er vi meget glade for, at vi sammen med de øvrige arbejdsmarkedsparter i Europa har indgået en aftale om digitaliseringen på de europæiske arbejdspladser. Det kan betyde, at virksomheder og lønmodtagere er stærkere rustet digitalt til at løfte os ud af den krise, Europa befinder sig i.

Mål med digitalisering er ens for alle

Aftalen giver en række bud på, hvordan digitalisering bedst håndteres på arbejdspladserne, så udviklingen foregår i et tempo, hvor alle kan følge med. Det er ikke alle europæiske lande, der har samme udgangspunkt.

Med aftalen viser vi sammen med de europæiske arbejdsgivere og arbejdstagere, at den europæiske sociale dialog kan bidrage med noget. Den kan være et reelt alternativ til politiske løsninger og lovgivning på EU-niveau

Christiane Miβlbeck-Winberg, Europapolitisk chef i DA og Lise Lotte Toft, afdelingschef FH

Men digitaliseringens udfordringer og muligheder gør, at målet er ens for alle, og at vi kan drage fordel af hinandens erfaringer på tværs af grænserne. Det kan vise sig at være afgørende, når vi skal genrejse økonomien og arbejdspladser efter coronakrisen.

Den europæiske sociale dialog kan bidrage med noget. Den kan være et reelt alternativ til politiske løsninger og lovgivning på EU-niveau
Christiane Miβlbeck-Winberg, Europapolitisk chef i DA og Lise Lotte Toft, afdelingschef FH

Trin for trin vejledning for arbejdsgivere og lønmodtagere

Med aftalen tilbydes en trin-for-trin vejledning til arbejdsgivere og lønmodtagere, som ønsker mere innovation, større produktivitet , bedre arbejdsvilkår og et større fokus på efteruddannelse, så de kan gå den nye digitale teknologi i møde.

Digitaliseringen kan kræve store forandringer. Men sammen kan arbejdsgivere og arbejdstagere håndtere udfordringerne, og begge parter kan høste fordelene ved den digitale udvikling.

Konkret kan parterne aftale en fælles tilgang til at sikre digitale kompetencer og jobsikkerhed. Så når der indføres ny teknologi, sker det i fælles forståelse, og man har klare rammer for, hvilke nye kompetencer, det vil kræve, og hvem der muligvis får behov for nye opgaver.

Danmark er langt med digitalisering

I Danmark er vi nået langt med den digitale udvikling på arbejdspladserne og i samfundet generelt. Det betyder, at arbejdsmarkedets parter i Danmark allerede har taget fat på mange af udfordringerne.

Den måde, vi har håndteret digitaliseringen i Danmark, bidrager til gode rammebetingelser for virksomhederne. Digitaliseringen er med til at skabe og fastholde arbejdspladser. Blandt andet gennem et voksen- og efteruddannelsessystem i Danmark, der tilbyder kurser i IT og digitalisering.

De gode rammer og aftaler vil vi naturligvis gerne holde fast i, og forhåbentlig kan de inspirere andre europæiske lande. Det kan den nye aftale være et værktøj til.

Aftale skal understøtte fortsat vellykket digital udvikling

Med aftalen viser vi sammen med de europæiske arbejdsgivere og arbejdstagere, at den europæiske sociale dialog kan bidrage med noget. Den kan være et reelt alternativ til politiske løsninger og lovgivning på EU-niveau.

Den europæiske aftale kan være med til at understøtte en fortsat vellykket digital udvikling og gøre den til en succes i de øvrige europæiske lande. Til gavn for både arbejdsgivere og arbejdstagere. Vi laver bedre aftaler, når arbejdsmarkedets parter gør det sammen