Digitalisering er langt fra altid store centralt styrede processer, der ruller fælles løsninger ud på et helt område eller i en hel organisation.

De fem arbejdspladser i forsøget

• Dagtilbuddet Paddehatten, Vejle Kommune
• Autismecenter Storstrøm, Vordingborg Kommune
• Borgerservice, Ballerup Kommune
• Præhospitalt Center, Region Sjælland
• Lys- og Trafikledelse, Aarhus Kommune.

Den findes også i en langt mere lokal og decentral variant.

Fx når den enkelte medarbejder eller arbejdsplads tager ny digital teknologi til sig på eget initiativ og egne præmisser – og måske selv er med til at udvikle nye løsninger og metoder til at anvende ny teknologi.

Det er disse udfordringer og muligheder i dagligdagen som Væksthus for Ledelse ruller ud, helt konkret via 5 cases med digitale frontløbere. Alle arbejdspladser, hvor ledere og medarbejdere har haft succes med digital innovation i hverdagen – helt uden forhåndskendskab til den eventuelle ledelsespraksis teknologien hviler på.

Forandringerne og ideerne kan sagtens komme fra den enkelte medarbejder, der jo netop har viden om dagligdagens opgaver og den direkte kontakt til borgerne”

Bente Sorgenfrey, Næstformand i FH

Fem kendetegn ved succesfuld ledelse af digital innovation

På baggrund af erfaringer og interviews med ledere og medarbejdere fra de fem cases præsenterer analysen fem kendetegn ved succesfuld ledelse af digital innovation:

1. Lederne fokuserer på digital innovations betydning for kerneopgaven
2. Lederne opmuntrer medarbejdernes idéudvikling
3. Lederne skaber kultur og rammer for digital innovation
4. Lederne fremmer et innovativt mindset og digitale kompetencer
5. Lederne er også dygtige forandringsledere

Hvert af de fem kendetegn beskrives yderligere og detaljer ud fra den samme skabelon:

• Hvad dækker kendetegnet mere præcis over?
• Hvordan kommer det konkret til udtryk på tre af arbejdspladserne?
• Hvad siger ledere og medarbejdere om kendetegnet?
• Tre åbne spørgsmål, man som leder kan overveje?

Digitale løsninger giver autister en bedre hverdag

Hos Autismecenter Storstrøm er der inspiration at hente. De anvender med stor succes digitale hjælpemidler i hverdagen.

Konsekvensen er, at centerets autistiske brugere med de digitale hjælpemidler er blevet mere selvstændige og har større overskud i deres hverdag.

Beboerne kan alt fra at lære at brygge kaffe til at vaske tøj og lave mad ved hjælp af digitale hjælpemidler som fx dagsskemaer, udførlige videoguides og videoer på Youtube. Der er også anskaffet pilleæsker med alarm, som hjælper brugeren til selv at tage sin medicin

Afgørende at opsøge de digitale muligheder

Fagbevægelsens Hovedorganisation og Lederforum har digital ledelse og digital omstilling højt på dagsordenen. Næstformand Bente Sorgenfrey understreger nødvendigheden af, at medarbejdere og ledere opsøger mulighederne for digital omstilling:

“Lederne og medarbejdere skal proaktivt opsøge mulighederne for at få glæde af digital omstilling. Digital forandring og transformation behøver ikke være topstyrede og dyre processer. Forandringerne og ideerne kan sagtens komme fra den enkelte medarbejder, der jo netop har viden om dagligdagens opgaver og den direkte kontakt til borgerne”, siger Bente Sorgenfrey

Download Publikation; “Ledelse af digital innovation”

Se video

Det digitale tilbud: En film der går tæt på brugerne på Autismecenter Storstrøm. De fortæller hvad digitale hjælpemidler betyder for dem og deres hverdag. I filmen deltager H.K.H. Prinsesse Marie som protektor for Landsforeningen Autisme. 

Se film; 

Medarbejdere og beboere på Autismecenter Storstrøm fortæller om de ny muligheder med digitalisering