R-koder, robotter og apps på iPad har erstattet de klassiske Kinabøger på Autismecenter Storstrøm. 

Det er sket over en længere periode. Alle arbejdsgange på centeret er blevet tænkt igennem ned i detaljen for at se, om der kunne sættes ind med digitale hjælpemidler. 

Ledere og medarbejderes nysgerrighed og interesse for at gribe de digitale muligheder er afgørende for den succesfulde digitalisering og implementering af digitale hjælpemidler.

Bente Sorgenfrey, Næstformand i FH

Konsekvensen er, at centerets autistiske brugere med de digitale hjælpemidler er blevet mere selvstændige og har større overskud i deres hverdag.

Beboere klarer dele af dagligdagen selv via digitale hjælpemidler

Beboerne kan alt fra at lære at brygge kaffe til at vaske tøj og lave mad ved hjælp af digitale hjælpemidler som fx dagsskemaer, udførlige videoguides og videoer på Youtube. 

Se video:

Det digitale tilbud: En film der går tæt på brugerne på Autismecenter Storstrøm. De fortæller hvad digitale hjælpemidler betyder for dem og deres hverdag. I filmen deltager H.K.H. Prinsesse Marie som protektor for Landsforeningen Autisme. 

Se film; Medarbejdere og beboere på Autismecenter Storstrøm fortæller om de ny muligheder med digitalisering

Det har centeret lavet en film om – ”Det digitale tilbud”. Filmen har vundet fem internationale priser, f.eks. Hollywood International Independent Documentary Awards og MarCom Awards. 

Filmen går tæt på brugerne på Autismecenter Storstrøm, og hører hvad digitale hjælpemidler betyder for dem og deres hverdag. I filmen deltager H.K.H. Prinsesse Marie som protektor for Landsforeningen Autisme. 

Lederne skal gribe de digitale muligheder

Næstformand i FH, Bente Sorgenfrey, mener at Autismecenter Storstrøm er en god case at inddrage, når digitaliseringens betydning for ledere, medarbejdere og borgere drøftes:

”Autismecenter Storstrøm er et godt eksempel på, hvordan ledere og medarbejderes nysgerrighed og interesse for at gribe de digitale muligheder er afgørende for den succesfulde digitalisering og implementering af digitale hjælpemidler. Det giver i sidste ende beboerne mere overskud og en mere overskuelig hverdag”, siger Bente Sorgenfrey.

Digitalisering giver frihed til nye opgaver hos medarbejderen

Helle Riis, centerleder på Autismecenter Storstrøm og medlem af Lederforum:

Alle medarbejdere på centeret har været villige til at gå ind på den digitale bane.

Helle Riis, Centerleder Autismecenter Storstrøm

”Arbejdet for medarbejderne bliver anderledes, når alle arbejdsgange tænkes igennem ned i detaljen. Når borgeren får teknologisk hjælp til at være mere selvhjulpne, ændrer ens rolle og faglighed som pædagog.

Og opgaven i forhold til borgeren bliver anderledes. Det har taget tid at tilpasse sig. Men alle medarbejdere på centeret har været villige til at gå ind på den digitale bane, og det er det vigtigste – det betyder, at vi kan udvikle os og forbedre hverdagen for de beboerne.”

”Det mentale overskud til at være sammen med andre mennesker har det med at gå op, når jeg arbejder med robotter.” – beboer på Autismecenter Storstrøm