Under overskriften ”Next generation EU” har Kommissionsformanden Ursula von der Leyen den 27. maj 2020 offentliggjort et forslag til en plan for genopretningen af Europa efter COVID-19. 

Genopretningsplanen er en række ekstraordinære initiativer, der skal sikre at den europæiske samfundsøkonomi ikke bliver lagt i ruiner, og at ledigheden ikke kommer ud af kontrol.

Europa har brug for massive investeringer i vækst og beskæftigelsesfremmende grønne projekter, så vi hurtigt kan få gang i hjulene og folk tilbage på arbejdspladserne.

Bente Sorgenfrey

Derfor skal der iflg. Kommissionens forslag ekstra ressourcer på bordet for at sikre en bæredygtig grøn, digital og modstandsdygtig genoprettelse af samfundsøkonomien i Europa. 

Superfond med 750 mia euro

Den grundlæggende drivkraft i forslaget er et toptunet syvårigt EU-budget, og flagskibet for genopretningsplanen bliver en ny super fond med 750 mia. euro.

Pengene skal komme ved, at EU midlertidigt hæver loftet for egne indtægter fra 1,2 pct. til 2 pct. af EU’s BNI. På den måde kan EU optage lån på markedet med henblik på at finansiere den nye superfond. 

Af tidsler kom, som forventet, forslaget om mindsteløn. Den store udfordring i forhold til at sikre finansieringen bliver nu, at få de 27 EU-ledere til at bøje sig mod hinanden, så kompromis kan opnås.

Bente Sorgenfrey

Et følsomt punkt i planen er, hvordan pengene fordeles. Ifølge forslaget skal 250 mia. gives som lån til medlemslandene og resten som tilskud. 

Tilskuddene vil blive kanaliseret ud til medlemslandene gennem EU’s velkendte støtteprogrammer, som skal styrkes og målrettes genopretningen.

Dernæst bliver støtten kædet sammen med det europæiske semester og de landespecifikke henstillinger. På den måde vil EU sikre et reformspor i genopretningen. 

Der sættes andre støtteprogrammer i søen

Andre støtteprogrammer sættes i søen. Fx REACT-EU-programmet, som skal yde støtte til beskæftigelsesfremmende projekter for blandt andet unge.

Fonden for retfærdig omstilling, som blev foreslået for blot nogle måneder siden, og som især skal bidrage med støtte til omskoling og opkvalificering af arbejdstagerne, i takt med grønne omstilling, bliver betydeligt styrket.

Planen indeholder desuden et solvensstøtteinstrument, som skal gøre det muligt at yde kapitalindskud i kriseramte, men ellers sunde virksomheder for at undgå konkurser og massive tab af arbejdspladser.

Samtidig med genopretningsplanen har Kommissionen opdateret deres arbejdsprogram for det kommende år med fokus på genopretning, grøn og digital omstilling og social retfærdighed.

Bente Sorgenfrey: Det forventede forslag om mindsteløn er en tidsel

Desuden agter Kommissionen at skrue op for arbejdet med at bekæmpe skatteunddragelse. Desværre er forslaget om mindsteløn stadig på tegnebrættet. 

Bente Sorgenfrey, næstformand FH udtaler:

– Det er rigtig godt, at Kommissionen prioriterer den grønne og digitale omstilling. Europa har brug for massive investeringer i vækst og beskæftigelsesfremmende grønne projekter, så vi hurtigt kan få gang i hjulene og folk tilbage på arbejdspladserne.

Af tidsler kom, som forventet, forslaget om mindsteløn. Den store udfordring i forhold til at sikre finansieringen bliver nu, at få de 27 EU-ledere til at bøje sig mod hinanden, så kompromis kan opnås.

– Før genopretningspakken kan føres ud i livet skal kredsen af de 27 EU-landes regeringer blive enige med hinanden og Kommissionen. Europa-Parlamentet har desuden medbestemmelse på en stor del af pakken, så det haster med at komme i gang med forhandlingerne, hvis fx det nye EU-budget skal være på plads til årsskiftet.