EU’s finansministre blev enige om en pakke af tiltag, som kommer oveni de finanspolitiske tiltag og hjælpepakker, de enkelte medlemslande allerede har iværksat for at afbøde de sociale og økonomiske konsekvenser af COVID-19-krisen.

Med den nye pakke spænder EU et sikkerhedsnet ud under de europæiske lønmodtagere, og bidrager til, at vi også har finansiering til den offentlige velfærd og vores sundhedssystemer, siger næstformand Bente Sorgenfrey.

Bente Sorgenfrey

– Med den nye pakke spænder EU et sikkerhedsnet ud under de europæiske lønmodtagere, og bidrager til, at vi også har finansiering til den offentlige velfærd og vores sundhedssystemer, siger næstformand Bente Sorgenfrey.

EU-pakken indeholder blandt andet følgende nye tiltag:

·       En midlertidig EU-lånemekanisme, som skal beskytte lønmodtagerne mod tab af job og indkomst gennem støtte til nationale arbejdsfordelings- og lønkompensationsordninger på 775 mia. kr. Lånemekanismen er begrænset til den nuværende nødsituation og skal respektere de nationale velfærdsmodeller

·       En garantifond på 1.500 mia. kr. under den Europæiske Investeringsbank, som skal understøtte især små- og mellemstore virksomheder

·       Udvikling af en midlertidig genopretningsfond, som via EU’s støtteprogrammer skal kickstarte den europæiske økonomi på en solidarisk måde

·       En mulighed for, at eurolandene kan trække på den Europæiske Stabilitetsmekanisme på op til 2 pct. af eurolandenes BNP

·       En opfordring til Kommissionen om at revidere udkastet til EU’s flerårige finansielle ramme 2021-2027, så det afspejler den nye situation efter COVID-19.

Tiltag skal godkendes så hurtigt som muligt

Detaljerne i de forskellige tiltag skal finpudses og blandt andet forelægges de europæiske stats- og regeringschefer til drøftelse og godkendelse så hurtigt som muligt.

Samtidigt er Kommissionen blevet pålagt at udarbejde en omfattende vækst- og genopbygningsplan for fremtiden.

En hurtig stabilisering af økonomien er altafgørende nu, men på den lidt længere bane skal vi have jobskabelse af høj kvalitet og grøn omstilling i centrum for den genopbygningsplan, Europa skal i gang med, siger næstformand Bente Sorgenfrey

Læs mere om de forskellige tiltag, som EU’s finansministre er enige om

FH-VEJLEDNING
CORONA OG COVID-19
Hvad har jeg ret til hvis min arbejdsgiver hjemsender mig? Kan min chef varsle mig ned i løn? Hvad har jeg ret til, hvis jeg bliver syg med coronavirus?
Få svar på dette og mange flere spørgsmål i FH-vejledning om Corona.

TREPART om Corona-pas er indgået fredag 12.11: Vejledning opdateres, når loven vedtages og træder i kraft

Seneste Opdatering: 12.11 KL. 09.30

Coronavirus og europæisk fagbevægelse


ETUC indsamler og offentliggør aftaler, som fagbevægelsen i Europa indgår om Corona. Coronavirus har stor betydning for arbejdsmarkedet og mange mister deres job nu. ETUC vil med siden give et overblik, hvor nogle af aftalerne kan tjene til inspiration.