Venstre har netop fremlagt et udspil med i alt 17 initiativer, der skal forbedre vilkårene for dansk erhvervsliv. Partiet forslår bl.a. at sænke den beløbsgrænse, som bestemmer, om udlændinge uden for EU må arbejde i Danmark.

Med en årsløn på mindst 427.000 kr. kan man komme til Danmark for at bo og arbejde fra lande uden for EU. Venstre foreslår, at denne grænse sænkes til kun 350.000 kr. – hvilket svarer til en månedsløn på kun ca. 29.000 kr. om måneden (inkl. pension).

Næsformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, Arne Grevsen, advarer kraftigt om at sætte grænsen så lavt:

”Så lav en beløbsgrænse vil åbne for konkurrence fra billig arbejdskraft – også fra faglærte. Dermed handler det ikke om at efterkomme mangel på arbejdskraft, men om at virksomhederne skal kunne skaffe billig arbejdskraft fra udlandet,” siger Arne Grevsen.

Allerede fine muligheder i dag

Han pointerer, at den nuværende beløbsgrænse svarer til, at virksomheden betaler en løn inkl. pension på blot ca. 36.000 kr. om måneden.

”Så allerede i dag har arbejdsgiverne fri adgang til at ansætte, hvem de vil. Det er fx allerede muligt i dag at ansætte smede og elektrikere, hvis blot man betaler dem den løn, som de gennemsnitligt får i Danmark i dag,” siger Arne Grevsen.

Det virker som om V er helt blind for det faktum, at Danmark i dag har et rekordhøjt antal udenlandske lønmodtagere

Arne Grevsen, næstformand FH

Venstre foreslår også at udvide den såkaldte positivliste – som giver mulighed for opholdstilladelse inden for visse brancher, hvor der er mangel på arbejdskraft. Men sådan en udvidelse er helt overflødig, understreger Arne Grevsen.

Der er i forvejen helt fri adgang for al højtkvalificeret arbejdskraft, som der er mangel på: Alle med en uddannelse på professionsbachelorniveau eller derover har fri adgang, hvis der er mangel.

Venstre vil droppe kontrol med lønninger

Venstre ønsker desuden at fjerne det nuværende krav om, at lønninger til og med grænsen i beløbsordningen skal indbetales til en dansk bankkonto.

En rigtig dårlig idé, mener FH: På den måde vil man miste muligheden for at kontrollere, om arbejdsgiverne lever op til beløbsordningens krav, og om pengene rent faktisk udbetales til arbejdstageren selv.

”Der er jævnligt eksempler på snyd med ordningen, så det giver ingen mening at fjerne kontrollen. Fx viste en DR dokumentar for nylig, at to pakistanere på ordningen kun fik udbetalt en løn på 3.000 kr. om måneden,” siger Arne Grevsen.

Rekordhøjt antal udlændinge i DK

Arne Grevsen pointerer, at Danmark allerede har et højt antal udenlandske lønmodtagere.

”Det virker som om, at Venstre er helt blind for det faktum, at Danmark i forvejen har et rekordhøjt antal udenlandske lønmodtagere: ca. 220.000 udenlandske lønmodtagere sidste år og tallet er steget støt gennem en årrække. Så det er svært at få øje på det reelle problem med at skaffe udenlandsk arbejdskraft,” siger Arne Grevsen.

Han peger på, at der i dag er fri adgang til at arbejde i Danmark for lønmodtagere fra hele EU-området, hvor der er omkring 250 mio. lønmodtagere med fri bevægelighed.

”Samtidig har vi 100.000 danske ledige, som gerne vil bidrage på arbejdsmarkedet. Vi bør hjælpe dem med at finde job og blive opkvalificeret, så de kan matche jobbene på det danske arbejdsmarkedet,” siger Arne Grevsen.

Skattelettelser, nej tak

Venstres udspil rummer også et forslag om skattestop og en pulje på 300 mio. kr. til nye skattelettelser.

FH tager afstand fra skattestop, understreger Arne Grevsen.

”Venstre bør i stedet fokuseres på de mange brodne kar, som ikke betaler skat.  Det vil sikre fair konkurrence for de virksomheder, der rent faktisk bidrager til fælleskassen. Vi bør ikke smøre skattelettelser tyndt ud, men foretage målrettede investeringer,” siger han.

”Vi bør i stedet investere i vores skattesystem, i forskning og i grøn omstilling. Og vi skal investere risikovillig kapital i dem, der udvikler morgendagens løsninger. Det vil bl.a. understøtte, at flere grønne teknologier bliver udviklet og bragt på markedet,” siger Arne Grevsens.

Derfor foreslår FH at oprette Danmarks Investeringsfond. Det vil have langt større effekt end underbetalt arbejdskraft og afskaffelse af nogle små-afgifter.