I forbindelse med Lønmodtagernes Topmøde i dag, lancerer Fagbevægelsens Hovedorganisation et forslag om en investeringsfond på et betydeligt milliardbeløb, der skal investere i udvikling af nye teknologier, så vi kan finde løsningerne på morgendagens store udfordringer. 

Læs FH’s forslag:

  • Investér i mennesker
  • Investér i teknologi og infrastruktur
  • Investér i tryghed

Læs alle forslagene i “Invester i Danmark” (iPaper)

Fonden skal være med til at hjælpe de innovative virksomheder på vej, de der tør satse på at udvikle nyt – vel at mærke nyt på områder, der har værdi for samfundet som helhed:  klima, miljø, digitalisering og/eller sundhed. Og det kan fx. ske i tæt samspil med arbejdsmarkedspensionskasserne. 

Læs FH’s forslag: “Invester i Danmark”

Skal løse nutidens og fremtidens udfordringer

”Fondens milliardinvesteringer skal udspringe af ét vigtigt spørgsmål: Hvordan løser vi nutidens og fremtidens, globale udfordringer? Det er bl.a. på områderne; klima, sundhed og arbejdsmiljø”, siger Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation. 

Vi skal som samfund turde sætte retning, så vi finder løsningerne på de store samfundsudfordringer. Det gør andre lande. I Tyskland har staten investeringer svarende til 14% af BNP. I Danmark har vi investeringer til 0,5% af BNP. Det SKAL vi gøre bedre

Lizette Risgaard, Formand i Fagbevægelsens Hovedorganisation

Hun pointerer, at efterspørgslen efter nye løsninger kun bliver større og større, når det handler om klima, grøn omstilling, sundhed og arbejdsmiljø. 

”Staten skal skubbe til udviklingen  på de her markeder. Investeringer skal dels give staten et afkast og samtidig løse samfundsudfordringer herhjemme og globalt. Sådan sikrer vi rigdom og gode arbejdspladser,” siger Lizette Risgaard  

Skal vi spare os rige?

Forslaget om en investeringsfond er en del af et katalog fra Fagbevægelsens Hovedorganisation med 40 forslag til, hvordan staten bør investere i fremtidens samfund.

”Vi står ved en skillevej. Skal vi spare os rige? Eller tør vi investere os til velstand? Fagbevægelsen kommer i dag med forslag til, hvordan vi investerer os ind i fremtiden. Danskerne skal se det her, som et alternativ til nedskærings-strategien, som regeringen drøner af sted med”, siger Lizette Risgaard.

Derfor skal staten være investor  

Filosofien bag den nye fond er, at fællesskabet ‘Danmark’ skal være storinvestor fordi vi skal investere os ind i fremtiden. Udvikling af nye teknologier er ofte forbundet med store risici. Risikoen er særlig høj i den allerførste del af udviklingsfasen. Adgang til risikovillig kapital er en nødvendig forudsætning for at få projekterne stablet på benene.

Men den private sektor er dog ofte ikke villig til at tage de fornødne risici. Og hvis enderne ikke når sammen, bliver udviklingen af de nye teknologier ikke sat i værk – uanset hvor fornuftig økonomien måtte se ud. Konsekvensen er, at langsigtet, tålmodig kapital er en mangelvare.

Vi skal turde sætte retning

”Det her handler om at skrue op for risikovillige investeringer og at vi i fællesskabet sætter retningen for, hvilke problemer, vi gerne ser, at iværksættere og virksomheder finder løsninger på.

Selvbærende fond

Målet med Danmarks Investeringsfond er, at den med tiden skal generere et afkast, der kan geninvesteres. Dermed skal fonden både blive selvbærende og give et udbytte.

Det statslige kapitalindskud vil derfor være en finansiel transaktion. Det betyder, at etableringen ikke vil påvirke den offentlige strukturelle saldo.

Etableringen af Danmarks Investeringsfond skal ses i et samlet hele med Vækstfonden og Den Grønne Investeringsfond for at sikre et stærkere fokus på at understøtte langsigtede investeringer, for at kunne fremme løsninger på flere samfundsmæssige udfordringer.

Hvilke innovative løsninger skal der til for at løse klimakrisen, sikre sunde og bæredygtige fødevarer samt bedre helbred og arbejdsmiljø?,” siger Lizette Risgaard.

Udlandet er allerede i gang

Andre lande bruger i stigende grad opskriften i konkurrencen om de gode arbejdspladser. I februar 2019 har Tysklands konservative økonomiminister Peter Altmaier i en ny strategi slået til lyd for, at den tyske udviklingsbank KfW eller en ny statslig investeringsfond skal fremme nye tyske og europæiske tech-succeser.

” Vi skal som samfund turde sætte retning, så vi finder løsningerne på de store samfundsudfordringer. Det gør andre lande. I Tyskland har staten investeringer svarende til 14% af BNP. I Danmark har vi investeringer til 0,5% af BNP. Det SKAL vi gøre bedre!” understreger Lizette Risgaard.

Nytænkning og erhvervssucceser er også støttet af staten i udlandet. 

Hun peger på, at udviklingen af ny teknologi har stået på skuldrene af statslige investeringer i årtier verden over. Fx blev den algoritme, som Google er grundlagt på, finansieret af den amerikanske, offentlige sektor. I årtier var det offentlige penge, der udviklede og holdt internettet i live. 

Og ifølge Harvard University er otte ud af de ti største amerikanske lægemidler direkte resultat af offentlig finansieret grundforskning. 

”De største industrier i verden er altså skabt – ikke på trods – men OGSÅ på grund af statslige investeringer.  Hvad enten det er grundforskning eller gode iværksættere. Så hvis vi fortsat vil være et rigt land, må vi skrue op for statslige investeringer,” siger Lizette Risgaard.