I takt med at beskæftigelsen stiger, trænger et spørgsmål sig mere og mere på: Har alle fået del i de gode tider?

Nej, der er stadig grupper på det danske arbejdsmarked, som mangler at finde fodfæste, påpeger Fagbevægelsens Hovedorganisation på baggrund af en ny analyse.

Det gælder ikke mindst gruppen af ufaglærte i aldersgruppen 26-40 år, som har en lavere beskæftigelse end gennemsnittet af danske lønmodtagere. Især kvinder i denne gruppe er mindre i job end gennemsnittet.

Det viser beregninger fra FH baseret på DREAM-modellens socioøkonomiske fremskrivning.

Enestående mulighed for at få alle med

For de 26-40-årige er det ifølge FH nødvendigt med en særlig arbejdsmarkedsindsats. En del af dem  befinder sig nemlig på kanten af arbejdsmarkedet, det gælder fx ikke-arbejdsmarkedsparate personer på kontanthjælp og revalidering.

”Og vi er i en økonomisk situation, hvor der er historisk gode muligheder for at få dem med, der er lidt længere væk fra arbejdsmarkedet. Vi taler om en investering, der vil betale sig hjem mange gange til samfundet. For det første fordi den enkelte kommer i arbejde, og for det andet fordi der vil være færre på offentlig forsørgelse”, siger næstformand i FH, Ejner K. Holst.

Læs mere: FH’s økonomiske prognose, maj 2019

”Med jobrotation får de, som befinder sig  på kanten, mulighed for at finde fodfæste på arbejdsmarkedet – de får en tilknytning til en arbejdsgiver og øger på den måde deres jobchancer. For det andet får de personer, som allerede er i beskæftigelse, mulighed for at opkvalificere sig. Endelig får arbejdsgiverne både deres medarbejdere uddannet uden særlige omkostninger – og de får et bedre rekrutteringsgrundlag,” siger han.

Der er ifølge FH’s analyse i alt ca. 46.000 ledige i aldersgruppen 26-40 år – blandt dem ca. 13.000 ufaglærte. Dertil kommer ca. 40.000 kontanthjælpsmodtagere mv., som ikke umiddelbart er arbejdsmarkedsparate. Samlet svarer det til et potentiale på knap 86.000 personer i gruppen 26-40 år, der kan komme i beskæftigelse.

Jobrotation – en effektiv vej til flere i job

Invester ca. 300 mio. kr. om året på at genrejse ordningen med jobrotation, foreslår FH. Konkret udmøntet i:

”Vi taler om ledige, der har hele livet foran sig. Men der skal en målrettet indsats til for, at de kan få foden inden for på arbejdsmarkedet,” siger Ejner K. Holst.

Jobrotation kan frigøre beskæftigelsespotentiale

Her peger FH på ordningen med jobrotation som skræddersyet til at få flere på kanten af arbejdsmarkedet i job. Ordningen har tredobbelt gevinst pointerer Ejner K. Holst:

”Med jobrotation får de, som befinder sig  på kanten, mulighed for at finde fodfæste på arbejdsmarkedet – de får en tilknytning til en arbejdsgiver og øger på den måde deres jobchancer.

For det andet får de personer, som allerede er i beskæftigelse,  mulighed for at opkvalificere sig. Endelig får arbejdsgiverne både deres medarbejdere uddannet uden særlige omkostninger – og de får et bedre rekrutteringsgrundlag,” siger Ejner K. Holst.