Hårdt fysisk arbejdsmiljø, dårlig ledelse, mobning, vold og trusler kan sende dig tidligt ud af arbejdsmarkedet. Det viser en indtil nu hemmeligholdt rapport fra NFA. Rapporten bekræfter dermed, at arbejdsmiljøet spiller en stor rolle for tilknytningen til arbejdsmarkedet, og hvor længe man kan holde til at arbejde.

De der er nedslidte og ude af stand til at arbejde skal kunne trække sig tilbage med værdigheden i behold, siger Morten Skov Christiansen.

Morten Skov Christiansen, Næstformand i FH

Særligt det hårde fysiske arbejdsmiljø har stor betydning for længden på arbejdslivet

Resultaterne viser, at særligt det hårde fysiske arbejdsmiljø har stor betydning for længden på arbejdslivet. Lønmodtagere, der har høje fysiske krav i arbejdet havde i gennemsnit 22 procent færre produktive arbejdsår.

– Rapporten dokumenterer tydeligt, at der er perspektiver i at investere og gøre arbejdsmiljøet bedre. Samtidig er det helt afgørende at styrke mulighederne for værdig tilbagetrækning for nedslidte, siger Morten Skov Christiansen, næstformand i FH.

Udover fysiske krav har dårlig ledelse, mobning, vold og trusler også betydning for, hvor mange år vi kan holde på arbejdsmarkedet. Lønmodtagere, der har været udsat for dette har henholdsvis 14 og 9 procent færre produktive arbejdsår.

Undersøgelse om arbejdsmiljø skal inddrages i politiske forhandlinger

I øjeblikket forhandles der både om en ny arbejdsmiljøreform og nye tilbagetrækningsmuligheder for nedslidte.

Undersøgelsens resultater er oplagte at inddrage i de aktuelle forhandlinger om både en ny arbejdsmiljøreform og nye muligheder for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. 

– Rapporten bidrager med meget vigtig data, som man skal tænke med i de aktuelle forhandlinger om arbejdsmiljø og pension.

Lønmodtagerens arbejdsmiljø har været urimeligt forsømt de sidste mange år. Og der er hårdt brug for investeringer i arbejdsmiljøet og for en politisk aftale om bedre muligheder for tilbagetrækning. De der er nedslidte og ude af stand til at arbejde skal kunne trække sig tilbage med værdigheden i behold, siger Morten Skov Christiansen.

Det er dybt kritisabelt, at behandlingstiden i ministeriet har været så lang.

Morten Skov Christiansen, Næstformand i FH

Mistænkelig lang ventetid på rapport om arbejdsmiljø

Rapporten er udarbejdet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), I følge Altinget afleverede NFA rapporten til gennemsyn hos Beskæftigelsesministeriet i december.

FH: Stress-panelets anbefalinger er helt utilstrækkelige

Læs stress-panelets anbefalinger: “Sammen kan i knække stress-kurven”

Men det er først nu tre måneder efter, at rapporten efter pres fra medierne er blevet offentliggjort og sendt ud til Beskæftigelsesudvalget.

– Det er dybt kritisabelt, at behandlingstiden i ministeriet har været så lang. Rapporten indeholder meget relevante oplysninger for de igangværende politiske forhandlinger. Så det er i sidste øjeblik, at Beskæftigelsesministeren fik sendt rapporten til offentliggørelse.

Læs mere om Arbejdsmiljø på fho.dk

Det undrer mig såre, og det virker mistænkeligt, at rapporten har ligget og samlet støv i hans skuffe siden jul, siger Morten Skov Christiansen.