Meget positivt – arbejdsmiljø har i årevis været stærkt underprioriteret, mener Fagbevægelsens Hovedorganisation

Midt i de politiske forhandlinger om et nyt arbejdsmiljøforlig, har Socialdemokratiet mandag fremlagt fem konkrete tiltag. De skal løfte genoprette Arbejdstilsynet, løfte arbejdsmiljøet og forebygge nedslidning på det danske arbejdsmarked.

Det er positivt, at Socialdemokratiet med det her udspil vil investere i lønmodtagernes arbejdsmiljø. Det har vi peget på igen og igen, senest i forbindelse med Ekspertudvalgets anbefalinger.

Morten Skov Christiansen, Næstformand i FH

Hos Fagbevægelsens Hovedorganisation, som er talerør for 1,4 millioner lønmodtagere, er der glæde over at Socialdemokraterne vil investere 600 millioner kroner i arbejdsmiljøindsatsen.

”Det er positivt, at Socialdemokratiet med det her udspil vil investere i lønmodtagernes arbejdsmiljø. Det har vi peget på igen og igen, senest i forbindelse med Ekspertudvalgets anbefalinger.

Det er en kendsgerning, at det går dårligt med arbejdsmiljøet i Danmark. Det har simpelthen ikke været et politisk prioriteret område de seneste 10 år.”

Udtaler Morten Skov Christiansen, Næstformand i FH

Arbejdstilsynet genoprettes for 400 mio. over fire år

Et af de fem forslag går ud på at genoprette Arbejdstilsynet med en permanent merbevilling på 400 mio. kroner til tilsyn med arbejdsmiljø over de kommende fire år.

Forslaget kommer i kølvandet af en 12-årig periode, hvor Arbejdstilsynets bevillinger er blevet beskåret systematisk.

Det er ikke raketvidenskab, at det går ud over arbejdsmiljøet, når man reducerer bevillingerne til Arbejdstilsynet med en tredjedel og halverer antallet af tilsynsbesøg. Lønmodtagerne betaler prisen med dårligere arbejdsmiljø, ringere sikkerhed og øget nedslidning.

Morten Skov Christiansen, Næstformand i FH

Med en merbevilling på 400 mio. over de næste fire år, vil Socialdemokratiet sikre, at Arbejdstilsynet kan være til stede i alle dele af landet. De ekstra penge skal også sikre, at Arbejdstilsynet har ressourcer til at reagere på klager over problematiske arbejdsmiljøforhold.

Ifølge Morten Skov Christiansen falder bevillingen på et tørt sted. Han pointerer, at Fagbevægelsen over en længere årrække har advaret Christiansborg om, at besparelserne på Arbejdstilsynet kan blive en dyr affære for både den enkelte lønmodtager og for samfundsøkonomien som helhed.   

”Det er ikke raketvidenskab, at det går ud over arbejdsmiljøet, når man reducerer bevillingerne til Arbejdstilsynet med en tredjedel og halverer antallet af tilsynsbesøg.

Lønmodtagerne betaler prisen med dårligere arbejdsmiljø, ringere sikkerhed og øget nedslidning. Og det bliver en kæmpe udgift til staten, når lønmodtagere nedslides og må forlade arbejdsmarkedet før tid”.  Siger Morten Skov Christiansen.

Rådgivning er en god investering

I udspillet lægger Socialdemokratiet op til at investere 200 mio. kroner over de næste fire år i at styrke arbejdsmiljørådgivning og vejledning til landets virksomheder.

Hvordan ordningen konkret skal skrues sammen, vil Socialdemokratiet drøfte med arbejdsmarkedets parter og førende forskere på området. drøftelserne.

Ifølge Morten Skov Christiansen er arbejdsmiljørådgivning en god investering, og 50 mio. kr. årligt er et skridt i den rigtige retning:

Mange virksomheder mangler værktøjer

”Vi ved at mange virksomheder faktisk gerne vil sikre deres medarbejdere et godt arbejdsmiljø, men simpelthen mangler viden og værktøjer. Jeg er overbevist om, at lettere adgang til arbejdsmiljørådgivning vil give mange virksomheder et bedre og mere sikkert arbejdsmiljø.

Derfor har vi også sammen med DA i Ekspertudvalget peget på behovet for at investere i rådgivning og vejledning, målrettet mindre virksomheder.” 

Læs også: Arbejdstilsynet skal styrkes