Sygefravær

Markant flere mister sygedagpenge

10.000 personer mistede sygedagpengene sidste år pga. varighedsbegrænsningen for ydelsen. Det er en stigning på 20 procent på kun to år, viser en opgørelse fra FTF. Regeringens forslag til nye regler for sygedagpenge vil dermed ramme flere end først beregnet.

Gennemfør sygefraværssamtaler, når det giver mening for den enkelte

FTF har afgivet høringssvar vedr. udkast til lovforslag om ændring af sygedagpengeloven (ophævelse af refusionsbestemmelsen ved manglende opfølgning). FTF mener, at sygefraværssamtaler i højere grad skal gennemføres, når det giver mening i forhold til den enkeltes behov og behandlingsplan

Nye regler vil ramme syge borgere tilfældigt

Regeringens nye stramme regler for sygedagpenge vil ramme borgerne lige så tilfældigt som en gevinst eller et tab på et casino. Det mener FTF, som er klar med et alternativt og mindre bureaukratisk forslag.

FTF forslag til afskaffelse af varighedsbegrænsningen i sygedagpengeloven og en bedre indsats for sygemeldte

Regeringens model for afskaffelse af varighedsbegrænsningen i sygedagpengeloven rammer nogle syge meget hårdere end andre i forhold til deres forsørgelsesgrundlag. FTF mener det er en urimelig forskelsbehandling af syge borgere og peger alternativt på en mere solidarisk og retfærdig model, der reducerer ydelsen på sygedagpenge for alle efter 52 uger. Desuden peger FTF på et behovsbestemt tilbud i indsatsen for sygemeldte.

Dilemmaer i regeringens udspil til sygedagpengereform

Regeringens udspil til sygedagpengereform medfører at nogle syge efter 26 uger bliver overført til en kontanthjælpslignende ydelse i et ressourceforløb. Andre syge kan fortsat få den langt højere ydelse på sygedagpenge ud over 52 uger eller på livstid. FTF mener det er en urimelig forskelsbehandling af syge borgere. Og den mest optimale indsats skal tilbydes på det tidspunkt, hvor en social- og sundhedsfaglig vurdering tilsiger det, frem for et lovfastsat tidspunkt.

Stor sejr til langvarigt syge

EU-dom giver langvarigt syge bedre sikkerhed mod fyring og ret til at gå på nedsat tid. FTF glæder sig over, at vilkårene for nogle af de dårligst stillede på arbejdsmarkedet nu kan blive forbedret.

Bedre sikkerhedsnet til langtidssyge

Hovedorganisationen FTF glæder sig over regeringens udspil til en ny sygedagpengelov, der helt fjerner varighedsbegrænsningen for borgere med livstruende sygdomme